HSŠ SEMINARI ZA POVJERENIKE PODRUŽNICA

U lovačkoj kući Radinje (UŠP Nova Gradiška) i lovačkom domu Jankovac (UŠP Našice) u organizaciji Hrvatskog sindikata šumarstva održani su seminari za povjerenike podružnica.
U Radinju su se 29. 03. 2012. god. okupili povjerenici iz UŠP Nove Gradiške i UŠP Vinkovci, a na Jankovcu 30. 03. 2012. god. povjerenici podružnica triju UŠP: Osijek, Požega i Našice.
Prema odluci Glavnog odbora Hrvatskog sindikata šumarstva ove godine seminari za povjerenike podružnica održavaju se po regijama. Tema ovogodišnjih seminara je Kolektivni ugovor i Pravilnik o radu. Predavačica na seminarima je pravnica iz Nezavisnih hrvatskih sindikata regionalni ured Osijek Silvija Kotarac dipl.iur.
Na održanim seminarima povjerenici su iskazali veliku zainteresiranost, a najviše pitanja i ovaj puta je bilo oko preraspodjele radnog vremena, prekovremenog rada, kišnih dana, prijevoza na posao itd.
Veliku pažnju, a istovremeno i zabrinutost kod povjerenika je pobudila  prezentacija izmjena Pravilnika o radu konkretno članak 50. i 50.a.  kojim su regulirane teške i ostale povrede iz radnog odnosa.
U toku travnja održati će se još tri regionalna seminara, te će na takav način seminare proći 193 povjerenika podružnica.
I ove godine financijsku potporu organizaciji seminara daje BWI.      (Ž.K.)

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top