26. SJEDNICA GLAVNOG ODBORA HSŠ

U Ribniku, 28. rujna 2023. god. održana je sjednica Glavnog odbora Hrvatskog sindikata šumarstva. 

Glavni odbor je donio  Odluku o provođenju izbora u Hrvatskom sindikatu šumarstva i utvrdio rokovnik aktivnosti provođenja izbora, te je donio Odluku  o broju i strukturi članova Skupštine Hrvatskog sindikata  šumarstva. Izborna Skupština Hrvatskog sindikata šumarstva biti će 16. svibnja 2024. god. u Mariji Bistrici.

Jedna od odluka je da se otvore pregovori za izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za radnike Hrvatskih šuma d.o.o., te je donesena odluka o sastavu Pregovaračkog odbora HSŠ. 

Prihvaćena je ponuda Plave lagune za 17. Sportske susrete Hrvatskog sindikata šumarstva  u Umagu od 19. do 23. lipnja 2024. godine.

Na sjednici je donesen novi Pravilnik o načinu i postupku dodjele potpora članovima HSŠ, te se počinje primjenjivati od 29. rujna 2023. god.

Članovima Hrvatskog sindikata šumarstva dodijeljene su potpore u iznosu od 58.100,00 eura.

Od čega je najviše potpora isplaćeno nastradalim članovima u elementarnim nepogodama u iznosu od 48.600,00 eura za 180 članova HSŠ.    

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top