Članak 89. Kolektivnog ugovora

Hrvatski sindikat šumarstva dana 20. siječnja 2023. godine uputio je dopis Upravi Hrvatskih šuma d.o.o.  za prodaju ogrjevnog drva radnicima Hrvatskih šuma d.o.o. 

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top