POTPISAN SPORAZUM O PROVEDBI KU ZA RADNIKE HŠ D.O.O. RADI ISPLATE PRIGODNIH NOVČANIH DODATAKA U 2022. GODINI

Dokumenti (1)
SPORAZUM
Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top