ČLANAK 80. I 81. KOLEKTIVNOG UGOVORA - OBAVIJEST

U ponedjeljak  04. srpnja 2022. održan je  sastanak Pregovaračkih odbora Hrvatskog sindikata šumarstva i Hrvatskih šuma d.o.o. na kojem je postignut dogovor po pitanju čl. 80 i 81. Kolektivnog ugovora, a koji se odnosi na reguliranje prava na putne troškove za dolazak na posao kao i na troškove prijevoza na radilišta.

 

 

Člankom 80.  je određeno da radnici koji putuju na posao na udaljenosti od 2,00-6,99 km imaju pravo na isplatu putnih troškova u visini cijene mjesečne karte javnog prijevoza za grad Zagreb (trenutno 360,00 kn). 

Radnicima koji putuju na posao na udaljenostima većim od 7,00km obračunavat će se 1,35 kn/km, ali ne više od 2.750,00 kn mjesečno.

 

Člankom 81. je određeno da se radnicima koji koriste vlastite automobile za prijevoz na radilište putni troškovi obračunavaju na bazi 2,00 kn/km uz što je važno napomenuti da prema ovom članku nema postavljene gornje granice za isplatu.

 

Visina naknade troškova po prijeđenom kilometru iz čl.80. i 81. usklađivat će se s promjenom cijene goriva svakog posljednjeg utorka u mjesecu za umnožak  postotka povećanja/smanjenja prosječne cijene goriva i faktora 0,7, ali samo ako se srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel promatrana svakog zadnjeg utorka u mjesecu promijeni za više od 10% u usporedbi sa dogovorenom referentnom cijenom od 13,50 kn/l.

 

Kako je zbog izmjena navedenih članaka bilo nužno napraviti i promjene u programu HSoda molimo za strpljenje te se nadamo da će u toku današnjeg dana promjene biti "spuštene" krajnjim korisnicima i da će obračun putnih troškova, a tako i plaća za lipanj na vrijeme biti napravljeni.

 

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top