POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR

Obavještavamo vas da je nakon uspješno završenih kolektivnih pregovora u Zagrebu  02. 03. 2022. godine potpisan Kolektivni ugovor za radnike  Hrvatskih šuma d.o.o.

 

 

Kolektivni ugovor su potpisali u ime  poslodavca predsjednik Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. Krunoslav Jakupčić  dipl.inž.šum.  i član Uprave Ante Sabljjić dipl.inž.šum., a u ime sindikata  predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva Željko Kalauz dipl.inž.šum.

Svaki Kolektivni ugovor je rezultat kompromisa, pa tako i ovaj potpisani ugovor je rezultat kompromisa i pregovaranja u dobroj vjeri.

Hrvatski sindikat šumarstva u pregovore je ušao s ciljem da dođemo do kvalitetnijeg Kolektivnog ugovora i boljih rješenja od onih koje smo imali.

Vjerujemo da smo u tome uspjeli. Novim Kolektivnim ugovorom ne samo da smo zadržali postojeća prava, već smo povećali neka materijalna prava. Tu prije svega mislimo na povećanje plaća.

 

ŠTO NAM DONOSI NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR 

 

- Plaće su  od 01. ožujka 2022. godine veće – vrijednost boda povećana  sa 2,22 kn na 2,38 kn;

- Zadržane su otpremnine za osobno uvjetovan otkaz i poslovno uvjetovan otkaz;

- Prilikom odlaska u mirovinu  radnik ima pravo na otpremninu u visini sedam prosječnih bruto plaća Društva HŠ d.o.o. u godini prije odlaska u mirovinu (pod uvjetom da je radnik u radnom odnosu u  HŠ d.o.o. najmanje 15 god.);

- Plaćeni dopust – dodana prava na plaćeni dan  za polazak djeteta  prvi put u jaslice i vrtić 1 dan, te za polazak djeteta prvi put u 1. razred osnovne škole 1 dan; 

- Zaštita radnika kojima je utvrđena trajna zdravstvena nesposobnost – bolje i jasnije propisano;

- Radnici koji izvan radnog vremena upravljaju službenim vozilom i obavljaju poslove prijevoza radnika na posao i s posla (organizirani prijevoz) imaju pravo na dodatak na plaću od 15 bodova, a za prijevoz na udaljenosti većoj od 50 km 25 bodova; 

- Dnevnice za rad na terenu – kada je radnik upućen na rad u mjesto koje je udaljeno više od 60 km od mjesta zaposlenja, prebivališta, ili boravišta, a omogućen mu je svakodnevni povratak u mjesto njegovog stalnog prebivališta, ili boravišta radnik ima pravo na dnevnicu za rad na terenu u iznosu 80,00 kn;

- Liječnički pregledi svih radnika jednom u dvije godine;

- Dar djeci - pravo na novčani dar imaju i djeca umrlih i poginulih radnika;

Da bi radnik ostvario pravo na dar za dijete, dijete mu ne mora biti prijavljeno na poreznoj kartici.

Ugovorene strane su se obvezale u roku od 90 dana od dana potpisa Kolektivnog ugovora urediti odredbe članka 80. i 81. (troškovi prijevoza) sklapanjem Dodatka Kolektivnom ugovoru. 

Kolektivni ugovor bit će u najkraćem roku odštampan i dostavljen u sve sindikalne podružnice. 

Foto galerija *(1)

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top