KOLEKTIVNI PREGOVORI

Budući 04. veljače 2018. godine ističe važenje Kolektivnog ugovora, krajem listopada 2017. godine bi trebali otpočeti pregovori za novi Kolektivni ugovor. 

 

Hrvatski sindikat šumarstva od 28. – 30. rujna 2017. god. u Biogradu za povjerenike podružnica organizira seminar na temu ZAJEDNO DO NOVOG KOLEKTIVNOG UGOVORA. 

Glavni odbor Hrvatskog  sindikata šumarstva na 19. sjednici, održanoj 14. rujna je imenovao radnu skupinu za izradu prijedloga novog Kolektivnog ugovora.

Pozivamo članove Hrvatskog sindikata šumarstva, da svoje prijedloge za izradu novog Kolektivnog ugovora dostave u Hrvatski sindikat šumarstva do 06. listopada 2017. god., nakon čega će se sastati radna skupina Hrvatskog sindikata  šumarstva i razmotriti sve pristigle prijedloge.  

 

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top