KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA GLAVNOG RADNIČKOG VIJEĆA

Nakon provedenih izbora za Radnička vijeća po Upravama šuma i Direkciji Hrvatskih šuma d.o.o. u Lovačkoj kući Brezovica 24. svibnja 2017. god. je održana konstituirajuća sjednica Glavnog radničkog vijeća Hrvatskih šuma d.o.o. 

Za predsjednicu Glavnog radničkog vijeća izabrana je mr.sc. Željka Šikić dipl.inž.šum., a za zamjenika Željko Malčić. Prema Poslovniku o radu Glavnog radničkog vijeća Željka Šikić je i predstavnik radnika u Nadzornom odboru Hrvatskih šuma d.o.o.

U svih 16 Uprava šuma i Direkciji, na izborima za Radničko vijeće pobijedila je lista Hrvatskog sindikata šumarstva.

Radničko vijeće u Hrvatskim šumama ukupno broji 102 člana, od čega su 87 članova sa liste  Hrvatskog sindikata šumarstva,  13 članova sa liste Sindikata inženjera i tehničara šumarstva i 2 člana sa liste Udruge dragovoljaca domovinskog rata Hrvatskih šuma.

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top