15. SJEDNICA GLAVNOG ODBORA

U Biogradu je 08. prosinca 2016. god. održana 15. sjednica Glavnog odbora Hrvatskog sindikata šumarstva, na kojoj su pored članova Glavnog odbora  prisustvovali predsjednica Nadzornog odbora Hrvatskog sindikata šumarstva Vesna Uršić i predsjednica Glavnog radničkog vijeća Hrvatskih šuma Željka Šikić.

 

Nakon usvajanja zapisnika sa 14. sjednice predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva je upoznao članove Glavnog odbora o aktualnostima u Hrvatskom sindikatu šumarstva. 

Tako se između ostalog osvrnuo na sudske postupke koji se trenutno vode između Hrvatskog sindikata šumarstva i Hrvatskih šuma d.o.o.  Česti su pozivi članova Hrvatskog sindikata šumarstva u svezi izmjena ugovora o radu (u tim slučajevima Hrvatski sindikat  šumarstva savjetuje radnike da nedaju suglasnost) nepoštivanju Kolektivnog ugovora u dijelu obračuna putnih troškova, zatim obračunu plaće pri zamjeni radnika. Rasprava se vodila i o naputku Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. o korištenju godišnjeg odmora. 

Predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva je također obavijestio članove Glavnog odbora da  je 16. 11. 2016. god. prisustvovao Saborskom odbor za poljoprivredu, na kojem je ministar Tolušić između ostalog predstavio program rada Ministarstva poljoprivrede. 

Na sjednici je Glavni odbor prihvatio plan poslovanja Hrvatskog sindikata šumarstva  u 2017. godini. 

Također je na sjednici donijet novi Pravilnik o financiranju i financijsko materijalnom poslovanju sindikalnih podružnica i tijela Hrvatskog sindikata šumarstva, čime je prestao važiti isti Pravilnik od 02. lipnja 2005. god.

Nakon što je Hrvatski sindikat šumarstva zatražio nekoliko ponuda za održavanje 12. Sportskih susreta  u 2017. god., Glavni odbor je o istim ponudama vodio raspravu. Budući je Hrvatski sindikat šumarstva od Solarisa – Šibenik, Maistre – Rovinj dobio obavijest da ne mogu za članove Hrvatskog sindikata šumarstva u 2017. god. organizirat Sportske susrete raspravljalo se o ponudama Medene-Trogir i Istraturista-Umag.  Ponuda Istraturista Umag je na bazi 1200 učesnika, oko 360.000,00 kn povoljnija, pa je Glavni odbor donio odluku o održavanju 12. Sportskih susreta Hrvatskog sindikata šumarstva u 2017. godini u Umagu od 22. – 25. lipnja.

Na sjednici je imenovana Inventurna komisija kojoj je zadatak s 31. 12. 2016. god. napraviti inventuru  u Hrvatskom sindikatu šumarstva. 

Prema Pravilniku o dodjeli pomoći članovima Hrvatskog sindikata šumarstva,  Glavni odbor je na 15. sjednici dodijelio ukupno 31.000,00 kn pomoći. 

Foto galerija *(1)

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top