SASTANAK S UPRAVOM HŠ d.o.o.

Obavještavamo Vas, da je na temelju zahtjeva Hrvatskog sindikata šumarstva, a u svezi članka 58. Kolektivnog ugovora (visina bruto vrijednosti boda za narednu godinu) u Hrvatskim šumama d.o.o. 15. 11. 2016. god.  održan sastanak,   na kojem su ispred Hrvatskih šuma d.o.o. prisustvovali predsjednik Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. Ivan Pavelić, članovi Uprave Ivan Ištok i Marija Vekić i direktor sektora za pravne poslove Javorko Bebek, a ispred Hrvatskog sindikata šumarstva predsjednik Željko Kalauz i dopredsjednik Dragić Miletić. 

 

Poznavajući Upravu Hrvatskih šuma d.o.o. kao socijalno neosjetljivu, kojoj je bitna samo dobit nismo sa velikim očekivanjima išli u Hrvatske šume d.o.o. 

Naša očekivanju su se i obistinila, jer je predsjednik Uprave odmah u uvodu rekao da je Uprava zbog ekonomskog stanja u okruženju,  protiv linearnog povećanja vrijednosti boda, te je ponovio  stav Uprave da se osnuje fond za nagrađivanje najboljih radnika. 

U svom izlaganju sam istaknuo da su svi  pokazatelji na strani radnika Hrvatskih šuma d.o.o., odnosno da ima razloga za povećanjem vrijednosti boda :  smanjen broj radnika,  smanjeni troškovi osoblja,  povećana dobit.

Također sam rekao da će radnici Hrvatskih šuma d.o.o. ovu Upravu pamtiti kao jedinu Upravu koja u svom mandatu nije povećala vrijednost boda. 

Što se tiče fonda za nagrađivanje najboljih radnika, prije svega mora se staviti u plan za 2017. god. koliko je to novaca,  zatim koliko će se radnika nagrađivati, te tek onda napraviti kriteriji za ocjenjivanje. 

Podsjetio  sam  Upravu Hrvatskih šuma d.o.o. da je još 2013. god. ista  Uprava HŠ  formirala Povjerenstvo za ocjenjivane radnika, a koje je nakon 3 sastanka prestalo sa radom, a isto tako  prema članku 127. Kolektivnog ugovora  Poslodavac može svojom odlukom utvrditi povećanje visine iznosa utvrđenih Kolektivnim ugovorom,  odnosno utvrditi pojedina materijalna prava radnika, koja nisu predviđena Kolektivnim ugovorom. (ŽK)

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top