MINULI RAD

Zahvaljujući Hrvatskom sindikatu šumarstva dodatak na staž, tzv.  minuli rad se od plaće za IX. mjesec 2016. god. obračunava na ukupnu zaradu,  zbrojeni rad po učinku i rad po vremenu. 

 

Takav način obračuna, radnicima kojima se plaća obračunava prema cjeniku radova je povoljniji  u odnosu na dosadašnji način obračuna,  osnovu plaću. 

Također, ovdje je važno istaći da je Kolektivnim ugovorom čl. 64. potpisanim 04. veljače 2014. god. propisano da se naknada plaće obračunava u visini plaće koju bi radnik primio da je to vrijeme proveo na redovnom radu. 

Istim člankom je propisano koji su to slučajevi: 

- Za vrijeme plaćenog dopusta;

- Za vrijeme blagdana, neradnih dana; 

- itd., itd……

Ako znamo da se plaća sastoji od:

- Osnovne plaće za rad po vremenu;

- Plaće po osnovi ostvarenog učinka; 

- Dodatka na plaću definiranih Kolektivnim ugovorom.

Lako je za zaključiti da  ovakvim načinom obračuna naknade plaće radnici u Hrvatskim šumama d.o.o. dobivaju više nego kada se naknada plaće obračunavala na osnovnu plaću. 

 

 

 

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top