ISPLATA STIMULACIJE

Temeljem članka 59. Kolektivnog  ugovora Uprava Hrvatskih šuma d.o.o. je 20. listopada 201. godine donijela Odluku o stimulativnoj isplati radnicima Hrvatskih šuma d.o.o. za siječanj – rujan 2016. godine.  Isplatu stimulacije je zatražio Hrvatski sindikat šumarstva na sastanku sa Upravom Hrvatskih šuma d.o.o. održanom 18. listopada 2016. godine. 

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top