ODRŽAN SASTANAK SA UPRAVOM HŠ D.O.O.

Obavještavamo Vas da je 18. 10. 2016. god. u Uredu predsjednika Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. održan  sastanak Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. i predstavnika Hrvatskog sindikata šumarstva.

 

Sastanak se održao na poziv Uprave Hrvatskih šuma d.o.o.

Uprava nas je obavijestila da je u tijeku provedba Odluke o osobno uvjetovanim otkazima  i da će krajem mjeseca svim radnicima koji su  na spisku za osobno uvjetovane otkaze isti biti i uručeni. 

Predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva od Uprave je zatražio, budući se ovih dana očekuje financijski rezultat za period siječanj – rujan isplatu stimulacije a koja je regulirana člankom 59. Kolektivnog ugovora.  

Uprava je to primila na znanje, a predsjednik Uprave  je rekao da će o isplati još razmisliti. 

Isto tako predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva je  Upravu upoznao  sa odredbom iz članka 58. Kolektivnog ugovora, a koji stranke Kolektivnog ugovora obvezuje o pregovaranju o visini bruto vrijednosti boda najkasnije do 15. studenog tekuće godine za narednu godinu. 

Predsjednik Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. je rekao da on nije za podizanje vrijednosti boda, nego da se oformi fond za nagrađivanje dobrih radnika, već smo to čuli prijašnjih godina, nikad sprovedeno u praksu. 

Budući HSŠ ima saznanja da je Uprava uputila direktorima sektora i voditeljima uprava na davanje primjedbi na novi Pravilnik o sistematizaciji, predsjednik Uprave je upitan za daljnje aktivnosti u svezi  Pravilnika. 

Rečeno je da je Pravilnik o sistematizaciji poslova pri kraju, da je u izradi i novi Pravilnik o plaćama i Pravilnik o ustroju. Planiraju završiti započeti posao, a budući je izgledno da će doći novi ministar, vidjet ćemo kakvi su njegovi planovi. 

Predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva je upoznao  Upravu da ćemo slijedećih 15-tak dana podići tužbe za nepriznavanje plaćenog dopusta za Sportske susrete za 2015.  i 2016. god., te ih upitao da li i dalje ostaju pri svome da neće platiti plaćeni dopust.  Predsjednik Uprave je rekao samo vi tužite. 

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top