13. SJEDNICA GLAVNOG ODBORA HSŠ

U Našicama je 09. rujna 2016. godine održana 13. sjednica Glavnog odbora Hrvatskog sindikata šumarstva. Na sjednici je pored članova Glavnog odbora prisustvovala i predsjednica Glavnog radničkog vijeća Hrvatskih šuma d.o.o. Željka Šikić. 

Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika sa 12. sjednice, predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva je upoznao članove Glavnog odbora se nekoliko aktualnosti u Hrvatskim šumama d.o.o. i Hrvatskom sindikatu šumarstva. 

Između ostalog osvrnuo se na bonuse u Hrvatskim šumama d.o.o., otpremnine, premještaje radnika, sudske postupke u svezi putnih troškova, benificirani  radni staž. 

Rasprava se vodila o radu preko agencije. 

Prema Zakonu o radu članak 46. toč. 5. ugovorena plaća i drugi uvjeti rada ustupljenog radnika ne smiju biti utvrđeni u iznosu manjem, odnosno nepovoljnijem od plaće, odnosno drugih uvjeta rada radnika zaposlenog kod korisnika na istim poslovima, koji bi ustupljeni radnik ostvario da je sklopio ugovor o radu s korisnikom. 

S obzirom da radnici preko agencije koji rade u Hrvatskim šumama d.o.o. ne dobivaju plaću u skladu sa Zakonom o radu, već znatno manju, Glavni odbor Hrvatskog sindikata šumarstva je donio zaključak da se pozovu radnici koji rade u Hrvatskim šumama d.o.o. preko agencije da se jave u Hrvatski sindikat šumarstva radi pravne zaštite. 

Na sjednici je u svezi neprimjene članka 28. Kolektivnog ugovora,  plaćeni dopust za sportske susrete odlučeno da se pokrenu tužbe i to za plaćeni dopust za 2015. i 2016. godinu. 

Raspravljalo se i o  neprimjeni članka 60. Kolektivnog ugovora, minuli rad. 

Budući je Hrvatski sindikat šumarstva uputio Upravi Hrvatskih šuma d.o.o. zahtjev  za primjenom tog članka na sjednici je zaključeno da se sačeka odgovor Uprave, te će se na slijedećoj sjednici donijeti odluka o eventualnim aktivnostima. 

Članovi Glavnog odbora su upoznati sa prijedlogom Pravilnika o financiranju i financijsko materijalnom poslovanju sindikalnih podružnica i tijela  Hrvatskog sindikata šumarstva, te je dan rok za dostavu primjedbi do 21. 10. 2016. god. 

Na sjednici se razgovaralo i o sportskim susretima održanim u lipnju 2016. god., kao i o sportskim susretima u 2017. god.  

Dogovoreno je da se zatraži nekoliko ponuda. 

Prema Pravilniku o dodjeli pomoći članovima Hrvatskog sindikata šumarstva  na sjednici su donijete odluke o isplati pomoći u visini 60.883,65 kn. 

Foto galerija *(1)

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top