SKUPŠTINA HRVATSKOG SINDIKATA ŠUMARSTVA

U Tuhelju je 20. svibnja 2016. godine održana Skupština Hrvatskog sindikata šumarstva. 

 

Nakon usvajanja dnevnog reda, Poslovnika o radu Skupštine, te izbora radnih tijela Skupštine predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva je podnio izvješće o radu Hrvatskog sindikata šumarstva za period od svibnja  2014. do  svibnja 2016. god. 

Prema riječima predsjednika bilo je to vrijeme lošeg socijalnog dijaloga u Hrvatskim šumama d.o.o., vrijeme u kojem se Hrvatski sindikat šumarstva zalagao za očuvanje radnih mjesta i primjenu Kolektivnog ugovora. 

Predsjednik se u svom izvješću osvrnu na Sporazum o reguliranju međusobnih prava i obveza potpisan između Ministarstva poljoprivrede, Hrvatskih šuma d.o.o. i Sindikata 23. 12. 2014. god. 

Potpisivanjem istog Hrvatski sindikat šumarstva je zaustavio donošenje nove sistematizacije i novog Pravilnika o plaćama. 

Kakvo bi to izvješće o radu bilo da se ne spomene Kolektivni ugovor. 

03. ožujka 2015. god. Hrvatski sindikat šumarstva i Hrvatske šume d.o.o. su potpisali Dodatak Kolektivnom ugovoru, kojim se dodatak na plaću za rad na terenu za sve radnike čija su radna mjesta vezana uz rad na terenu, izuzev stručnog osoblja obračunava po satu provedenom na terenu u visini 2,97 bodova, a radnicima koji su pretežno ili povremeno na terenu dodatak na plaću dobivaju kroz bodove koji su određeni na temelju prosjeka broja dana terenskog dodatka prošlih godina i ugrađeni su u tablicu koja je sastavni dio Kolektivnog ugovora.

Isto tako Dodatkom Kolektivnog ugovora člankom 64. je ugovorena naknada plaće u visini prosječne plaće isplaćene zadnja tri mjeseca. 

Ovakvim načinom obračuna pojedini radnici godišnje dobiju i do 3.000,00 kn više, jer se do potpisivanja Kolektivnog ugovora naknada plaće isplaćivala samo kao osnovna plaća uvećana za minuli rad.  

Predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva je također istaknuo važnost iznalaženja načina da se i minuli rad radnicima počne obračunavati prema tumačenju Povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora, tj. da se obračun vrši prema bodovima koje nose pojedini radovi koje radnik obavlja, a utvrđeni su cjenikom radova, a ne na osnovnu plaću 2000 bodova kako se danas obračunava. 

Hrvatski sindikat šumarstva je u proteklom vremenu vodio računa i o primjeni Kolektivnog ugovora. Tako je zbog neisplate stimulacije pisao ministrima, medijima, jedini podizao tužbe, pokrenuo postupak mirenja.

Predsjednik se u  svom izvješću osvrnuo i na Prijedlog Poslodavca u svezi izmjene Kolektivnog ugovora, kojeg je Glavni odbor Hrvatskog sindikata šumarstva odbio. 

Zbog nezakonitog postupanja Poslodavaca Hrvatske šume d.o.o. Hrvatski sindikat šumarstva je od Ministarstva rada i mirovinskog sustava, nadležnih inspekcija rada zatražio nekoliko slučajeva inspekcijskih nadzora. 

U izvješću je rečeno, kako je Hrvatski sindikat šumarstva zaustavio Upravu Hrvatskih šuma d.o.o. u namjeri davanja u najam stanica za tehnički pregled vozila u UŠP Koprivnica i UŠP Delnice. 

Predsjednik je također podsjetio kako je Hrvatski sindikat šumarstva dvadesetorici radnika iz UŠP Delnice dao pravnu zaštitu, te su isti vraćeni na posao i dobili ugovor o radu na neodređeno vrijeme, a Hrvatske šume d.o.o. su im ukupno isplatile preko 2 mil. kn. 

U izvješću su spomenuti 10. Sportski susreti, kao i solidarnost članova  pri sakupljanju pomoći za poplavljene u Slavoniji, te za liječenje jednog člana Hrvatskog sindikata šumarstva u Kini. 

Na kraju je predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva rekao  da je Hrvatski sindikat šumarstva u proteklom periodu opravdao svoje postojanje. 

U okolnostima  kojima jesmo, prijeko je potrebno stvoriti pozitivnu klimu, izgraditi međusobno povjerenje kao i podići razinu svijesti da jedino zajedničkim naporima možemo i moramo očuvati radna mjesta u Hrvatskim šumama d.o.o.     

Na Skupštini je donijet novi Statut. 

Za dopredsjednika Hrvatskog sindikata šumarstva izabran je Dragić Miletić, glavni sindikalni povjerenik UŠP Delnice.

Skupština je prihvatila prijedlog predsjednika Hrvatskog sindikata šumarstva, da se o problematici prodaje na panju obavijesti predsjednika Vlade RH, kao i podpredsjednike Vlade RH. 

Foto galerija *(5)

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top