11. SJEDNICA GLAVNOG ODBORA HSŠ

U Krušaku na području Šumarije Velika Gorica  23. ožujka 2016. godine   održana je 11. sjednica Glavnog odbora Hrvatskog sindikata šumarstva, na kojoj su pored članova Glavnog odbora prisustvovali predsjednica Statutarne komisije Hrvatskog sindikata šumarstva, predsjednica Nadzornog odbora Hrvatskog sindikata šumarstva i predsjednica Glavnog radničkog vijeća Hrvatskih šuma d.o.o.

 

Na sjednici je predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva upoznao članove Glavnog odbora, da nakon što je Hrvatski sindikat šumarstva odbio prijedlog Poslodavca za izmjene Kolektivnog ugovora, Uprava Hrvatskih šuma d.o.o. predlaže postupak mirenja, a radi članka 14., 25., 28., 78., 101., 203., 108. Kolektivnog ugovora.  Nakon rasprave Glavni odbor je donio odluku da se za članove Mirovnog vijeća ispred Hrvatskog sindikata  šumarstva predlože: Željko Kalauz, Silvija Kotarac i Domagoj Rebić. 

Raspravljalo se i o neprimjeni članka 59. Kolektivnog ugovora – stimulativni dio plaće. Budući se Uprava oglušila na zahtjev Hrvatskog sindikata šumarstva o isplati stimulacije za 2015. godinu, odnosno ni nakon proteka od 20 dana Uprava se nije očitovala na zahtjev Hrvatskog sindikata šumarstva, Glavni odbor je donio odluku o pokretanju postupka mirenja, a istovremeno će se prikupljati punomoći članova Hrvatskog sindikata šumarstva za pokretanje tužbi u slučaju da postupak mirenja ne uspije. 

Izvješće Inventurne komisije je podnijela predsjednica Inventurne komisije Mirjana Decorti. 

Glavni odbor je donio odluku o pokretanju inicijative za izmjenom Statuta i Pravilnika o financijsko – materijalnom poslovanju sindikalnih podružnica i tijela Hrvatskog sindikata šumarstva. 

Na sjednici je donijeta odluka o pokretanju izbora za dopredsjednika Hrvatskog sindikata šumarstva. Imenovana je Kandidacijska komisija u sastavu: Željko Kalauz, Marijan Dančulović i Boris Buzov.  Kandidature se dostavljaju u Hrvatski sindikat šumarstva do 25. 04. 2016. god. Na sjednici je prema Pravilniku o dodjeli pomoći članovima Hrvatskog sindikata šumarstva dodijeljeno 10.000,00 kn pomoći. 

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top