PUTNI TROŠKOVI PODIGNUTE TUŽBE

Na Općinskom radnom sudu u Zagrebu pravnici Nezavisnih hrvatskih sindikata su nakon prikupljenih  punomoći i potrebne dokumentacije članova Hrvatskog sindikata šumarstva podigli nekoliko  tužbi radi isplate naknade troškova prijevoza za razdoblje od 11. 05. 2015. godine,  pa nadalje.

U tužbama se navodi da s obzirom da je u konkretnim slučajevima pravo  na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla povoljnije ugovoreno Kolektivnim ugovorom za radnike Hrvatskih šuma d.o.o. u odnosu na odredbu članka 5. stavak 2.  ugovora o radu radnika – tužitelja, radnici imaju prava na isplatu razlike naknade troškova prijevoza do visine koja im pripada temeljem Kolektivnog ugovora.

Naime, člankom 9. Zakona o radu ograničena je sloboda ugovaranja na području radnih odnosa, odnosno, propisano je da se na radnika primjenjuje najpovoljnije pravo ukoliko je neko pravo iz radnog odnosa kod poslodavca različito uređeno Kolektivnim ugovorom,  Pravilnikom o radu ili Ugovorom o radu.

Isto tako u tužbi se poziva i na odredbu članka 7. stavka 4. Zakona o radu kojom se zabranjuje izravno ili neizravno diskriminiranje na području rada i uvjeta rada.

 

 

 

 

 

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top