9. SJEDNICA GLAVNOG ODBORA HSŠ

U Brezovici je 16. prosinca 2015. godine održana 9. sjednica Glavnog odbora Hrvatskog sindikata šumarstva na kojoj su pored članova Glavnog odbora prisustvovale članice Statutarne komisije i predsjednica Glavnog radničkog vijeća Hrvatskih šuma d.o.o. Željka Šikić.

Nakon usvajanja Zapisnika predsjednik Hrvatskog sindikata  šumarstva je upoznao članove Glavnog odbora o aktualnostima u Hrvatskom sindikatu šumarstva. 

Tako se između ostalog osvrnuo  na Aneks Sporazuma o reguliranju međusobnih prava i obveza, a koji na žalost nije potpisan. Upoznao je nazočne o događanjima u svezi preraspodjele radnog vremena u UŠP Gospić, te o zahtjevima Hrvatskog sindikata šumarstva o inspekcijskim nadzorima u Hrvatskim šumama  d.o.o. 

Isto tako predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva je upoznao nazočne o nepoštivanju Kolektivnog ugovora od strane Poslodavca u dijelu isplate putnih troškova radnicima revirnicima koji su zasnovali radni odnos u svibnju 2015. god., te pomoćnicima revirnika koji su zasnovali radni odnos u listopadu 2015. god. 

Naime, jednom dijelu tih radnika putni troškovi se plaćaju u visini cijene gradske mjesečne karte bez obzira što putuju iz mjesta u mjesto i do 60-tak i više kilometara. S tim u svezi predsjednik je rekao da je nekoliko članova Hrvatskog sindikata šumarstva zatražilo pravnu pomoć za pokretanje tužbi. 

Na sjednici je predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva upoznao članove Glavnog odbora o dopisu Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. u kojem od Hrvatskog sindikata šumarstva traže da se Hrvatski sindikat šumarstva očituje na predložene kriterije za raspored čuvara šuma na lugarije. Hrvatski sindikat šumarstva je stajališta da se višak lugara ne može utvrditi temeljem Pravilnika o kategoriziranju Uprava i šumarija, pogotovo što taj Pravilnik uopće ne govori o tome 1 revir = 1 lugar i Hrvatskom sindikatu šumarstva nije jasno na temelju čega je to Uprava Hrvatskih šuma d.o.o. odredila. 

Predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva je upoznao nazočne o učlanjivanju u Hrvatski sindikat šumarstva u UŠP Bjelovar. 

Do sada se učlanilo 649 radnika, a konstituirajuća sjednica povjereništva UŠP Bjelovar će biti u siječnju 2016. godine. 

Na sjednici je donijet plan poslovanja  Hrvatskog sindikata šumarstva za 2016. god., te je imenovana Inventurna komisija. 

Na žalost od zadnje sjednice Glavnog odbora Hrvatskog sindikata šumarstva održane 28. rujna 2015. godine ukupno je umrlo pet članova Hrvatskog sindikata šumarstva, te je na sjednici njihovim obiteljima prema Pravilniku o dodjeli pomoći dodijeljena pomoć, a ukupno je na sjednici dodijeljeno pomoći u visini 47.500,00 kn. 

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top