ZAHTJEV ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

Zbog nezakonitog postupanja Poslodavca Hrvatske šume d.o.o., Hrvatski sindikat šumarstva je u posljednjih 6 mjeseci od Ministarstva rada i mirovinskog sustava, nadležnih Inspekcija rada zatražio u pet slučajeva Inspekcijski nadzor. 

Iz Područnog ureda Osijek, nakon obavljenog Inspekcijskog nadzora u UŠP Požega, smo dobili obavijest da je utvrđena povreda članka 41. Zakona o radu (NN br: 93/14) počinjena od Poslodavca, te je tim povodom protiv nadziranog Poslodavca pravne osobe i njegove odgovorne osobe podnijet optužni prijedlog mjesno nadležnom prekršajnom sudu, zbog osnovane sumnje u počinjenje prekršaja, kažnjivog po članku 228. stavak 1. točka 8. i stavak 2. Zakona o radu. 

Hrvatski sindikat šumarstva je 25. 11. 2015. god. Inspektoratu rada Područni ured Rijeka, ispostava Senj uputio zahtjev za inspekcijskim nadzorom u UŠP Gospić, Šumariji Brinje. 

Podsjećamo, voditelj UŠP Gospić J. Dasović je 02. 04. 2015. god. donio Odluku o preraspodjeli radnog vremena, kojem radnici UŠP Gospić u Radnoj jedinici građevinarstvo i prijevoz Gospić na poslovima strojara i vozača, te radnici šumarije na poslovima revirnik, pomoćnik revirnika-poslovođa, čuvar šuma i lovišta, šumskog radnika sjekača, šumskog radnika i prema potrebi vozača-mehaničara će raditi od 15. 04. 2015. god. od 07,00 – 16,30 sati, dok bude trajala potreba, a najdulje do   15. 10. 2015. god. 

U periodu u kojem je određeno da će se raditi duže, pojedini radnici su imali i do 20 „zarađenih“  dana, konkretno u Šumariji Brinje u kojoj je Hrvatski sindikat šumarstva zatražio  inspekcijski nadzor 30 radnika je imalo ukupno 3768 zarađenih sati što je 471 radni dan. 

Prije prijave Inspekciji rada, Hrvatski sindikat šumarstva je pokušao sa Poslodavcem problem  riješiti dogovorom. 

Tako smo, nakon saznanja da radnicima nije omogućeno koristiti slobodne dane, iako je u Odluci o preraspodjeli navedeno da će u razdoblju nakon 16. 10. 2015. radnici koristiti slobodne dane, zatražili održavanje sjednice sindikalnog povjereništva. 

Na sjednici je dogovoreno da će se radnicima omogućiti  korištenje slobodnih dana. 

Čak je voditelj Uprave upraviteljima šumarija uputio e-maill, u kojem ih upoznaje sa dogovorom sa Hrvatskim sindikatom šumarstva o načinu korištenja slobodnih dana. 

Na žalost i nakon toga, smo dobili saznanja da radnicima u Šumariji Brinje nije omogućeno korištenje slobodnih dana. 

Ponovno smo zvali voditelja UŠP Gospić, dobili obećanje da će se to riješiti.

Međutim do 25. 11. 2015. prema informacijama koje imamo radnici te šumarije nisu počeli koristiti slobodne dane. 

Nakon svega Hrvatskom sindikatu šumarstva nije preostalo ništa drugo nego da od Ministarstva rada i mirovinskog sustava Područnog ureda Rijeka, Ispostava Senj zatraži provedbu inspekcijskog nadzora u UŠP Gospić, Šumariji Brinje.  

Onim radnicima kojima nije omogućeno korištenje zarađenih dana u preraspodjeli predlažemo da se jave pravnoj savjetnici Nezavisnih hrvatskih sindikata  ured Rijeka radi podnošenja zahtjeva za plaćanje prekovremenog rada. 

 

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top