ODRŽAN SASTANAK SA UPRAVOM HŠ d.o.o.

U  Uredu predsjednika Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. danas 01. 09. 2015. god. održan je  sastanak,  na kojem su pored članova Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. prisustvovali Javorko Bebek direktor Sektora za pravne poslove u Hrvatskim šumama d.o.o., te predstavnici Hrvatskog sindikata šumarstva Željko Kalauz i Josip Stojanović.  

 

Sastanak je održan na poziv predsjednika Uprave Hrvatskih šuma d.o.o.  

Na sastanku smo razgovarali o primjeni članka 59. Kolektivnog ugovora, a koji regulira isplatu stimulacije. 

Kao što smo Vas ranije upoznali Hrvatski sindikat šumarstva je 21. kolovoza 2015. god. uputio dopis Upravi Hrvatskih šuma d.o.o., a u kojem Upravi Hrvatskih šuma d.o.o. predlaže da donese Odluku o isplati stimulacije za 2014. god.  

Uprava smatra da su radnici zaslužili simbolični iznos stimulacije  od 350,00 kn obrazlažući to  na način da je za povijesni rezultat   (150 mil. kn)  u 2014. god. najviše zaslužna bolja organizacija rada. 

Podsjećamo da se predsjednik Uprave u svojoj božićnoj čestitci zahvalio  svim radnicima, čijim je zajedničkim trudom postignut povijesni rezultat. 

Istu čestitku sam pročitao na samom sastanku kao podsjetnik na  predsjednikove riječi, koje su u suprotnosti sa njegovom današnjom  izjavom. 

Budući se nismo usuglasili o visini stimulacije Hrvatski sindikat šumarstva će zatražiti sastanak kod predsjednika Skupštine Hrvatskih šuma d.o.o. ministra poljoprivrede Tihomira Jakovine. 

Na sastanku smo razgovarali  i o plaćenom dopustu za Sportske susrete Hrvatskog sindikata šumarstva u Umagu.  Upoznao sam Upravu da je Hrvatski sindikat šumarstva zbog kršenja odredbi Zakona o radu kojom je propisano na koji način i pod kojim uvjetima radnici imaju  pravo koristiti plaćeni dopust,  prijavio Poslodavca Inspekciji rada. 

Predsjednik Uprave je rekao da će Hrvatske šume d.o.o. sukladno članku 111. Kolektivnog ugovora pokrenuti postupak mirenja. 

 

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top