ODRŽAN SASTANAK SA UPRAVOM HŠ d.o.o.

29. 04. 2015. god. na  zahtjev Hrvatskog sindikata šumarstva u Uredu predsjednika Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. održan je sastanak.

 

 

Ispred Hrvatskih šuma d.o.o. pored predsjednika Uprave I. Pavelića i članice Uprave M. Vekić, prisustvovali su direktor Sektora za pravne poslove J. Bebek i direktor Sektora za financije i računovodstvo V. Đurašin. 

Hrvatski sindikat šumarstva su predstavljali predsjednik Ž. Kalauz i J. Stojanović. 

Hrvatski sindikat šumarstva je zatražio sastanak zbog različite primjene Dodatka I. Kolektivnom ugovoru i problema koji su nastali zbog različitih tumačenja po pojedinim Upravama. 

Predstavnici Hrvatskog sindikata šumarstva su upozorili da imaju saznanja da se u pojedinim Upravama dodatak za otežane uvjete rada za rad na terenu obračunava na dnevnoj bazi što je u suprotnosti sa naputcima direktora Sektora za pravne poslove da se dodatak obračunava na mjesečnoj bazi.

Isto tako su upozorili, a za što su i predočili pismene dokaze da u jednoj šumariji sati dodatka za otežane uvjete nisu jednaki satima rada, čime su radnici zakinuti od 200,00 – 300,00 kn. 

Uprava se složila, da takav način obračuna nije ispravan i direktor Sektora za pravne poslove je preuzeo obvezu da će uputiti dopis na sve Uprave, a u kojem će se obrazložiti način obračuna dodatka. 

Zbog upita sa Uprava, predstavnici  Hrvatskog sindikata šumarstva  postavili  su pitanje tko su pomoćni radnici na održavanju?

Dobili su odgovor da su to mehaničari u radnim jedinicama.

Kako u tablici, koja je sastavni dio Dodatka I Kolektivnom ugovoru nema radnog mjesta stručni suradnik za evidenciju i praćenje osnova, a imali su saznanja da i ti radnici obavljaju terenske poslove (pojedincima nije plaćen niti jedan sat) postavili su pitanje kako tim radnicima obračunati dodatak?

Odgovor Uprave je bio da se tim radnicima dodatak obračuna prema satima rada na terenu. 

S obzirom da je na Povjerenstvo za tumačenje Kolektivnog ugovora došlo još nekoliko pitanja u svezi primjene Dodatka I Kolektivnom ugovoru, a budući je Povjerenstvo jedino  nadležno za tumačenje Kolektivnog ugovora dogovoreno je da se sazove sjednica Povjerenstva na kojoj će se sva sporna pitanja protumačiti. 

 

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top