POTPISAN DODATAK I. KOLEKTIVNOM UGOVORU

Uprava Hrvatskih šuma d.o.o. i predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva 03. ožujka 2015. god. potpisali su DODATAK I.  KOLEKTIVNOM UGOVORU za radnike Hrvatskih šuma d.o.o.
Potpisanim Dodatkom je izmijenjen članak 74. Kolektivnog ugovora.

Drugim stavkom članka 1. Dodatka Kolektivnom ugovoru reguliran je dodatak za otežane uvjete rada na terenu za sva ona radna mjesta koja nisu u tablici 1. koja je sastavni dio Kolektivnog ugovora.
Obračun se vrši po satu rada provedenom na terenu  u visini 2,97 bodova.
Da bi se ostvarilo pravo na dodatak nema više uvjeta da se na terenu mora raditi najmanje 6 sati.
Svi sati rada na terenu se dnevno evidentiraju i na kraju mjeseca se zbrajaju.

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top