ČLANAK 74. KOLEKTIVNOG UGOVORA

Obavještavam Vas da je 26. 02. 2015. god. u Uredu predsjednika Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. održan sastanak socijalnih partnera u Hrvatskim šumama d.o.o.

Bio je to nastavak sastanka održanog 19. 02. 2015. god, a u svezi članka 74. Kolektivnog ugovora (dodatak na plaću za rad na terenu),
Na sastanku nam je Uprava predočila trošak dodatka u 2013. i 2014. god. kao i simulaciju troška istog dodatka u  2015. god., a prema predloženom broju dana dodatka za radna mjesta koja ostvaruju  to pravo.
Prema predloženom broju  dana, trošak dodatka u 2015. god., u odnosu na 2013. i 2014. god. je veći za oko 1,5 mil.kn.
Budući se na sastanku održanom 19. 02. 2015. god. dogovorilo da će se utvrditi  prosječan iznos dodatka na plaću za rad na terenu izračunom se dobio iznos od 51,34 kn/dan.
Na taj način dodatak na plaću za sve radnike čija su radna mjesta vezana uz rad na terenu, izuzev stručnog osoblja će se obračunavati po satu rada provedenom na terenu u visini 2,97 bodova.
Uz sve argumente i obrazloženje sindikalne strane Uprava je prihvatila samo,  da se u odnosu na prijedlog sa sastanka održanog 19. 02. 2015. god.  za jedan dan poveća dodatak pomoćnicima taksatora, geodetima i geometrima.
Instruktoru za obuku rada je smanjeno dva dana, kao i revirniku u krškim šumarijama.
Tablica sa brojem dana dodatka za rad na terenu će biti sastavni dio Kolektivnog ugovora.
Uprava je na kraju predložila da se sa 30. 09. 2015. god. napravi analiza obračuna dodatka, pa su moguće i određene korekcije.
Potpisivanje dodatka Kolektivnom ugovoru je dogovoreno za ponedjeljak, 02. 03. 2015. god.

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top