ODRŽAN SASTANAK U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE

25. kolovoza 2014. god. u Ministarstvu poljoprivrede održan je sastanak na kojem su ispred Ministarstva poljoprivrede sudjelovali ministar T. Jakovina i savjetnica ministra Z. Starišinić, te ispred sindikata koji djeluju u Hrvatskim šumama d.o.o. predsjednik HSŠ Ž. Kalauz, Predsjednik SZŠ Ž. Cutvarić i predsjednik SITŠ T. Užarević.
Ovaj puta ministar je za predstavnike sindikata odvojio malo više vremena, pa je sastanak trajao 90-tak minuta.Nakon pozdravnih riječi ministar je odmah dao riječ predstavnicima sindikata.Sindikalcima je pružena prilika da ministra upoznaju sa problemima u Hrvatskim šumama d.o.o..Mišljenja sam da smo priliku dobro iskoristili.Težište smo stavili na najavljenu sistematizaciju i otpuštanje radnika.

U uvodu sam se zahvalio ministru na pozivu, te sam rekao da je do ovakvog sastanka trebalo doći barem četiri mjeseca ranije, odnosno nakon pisma kojeg smo uputili na više adresa a nakon najave Uprave HŠ o 397 radnika viška.
Rekao sam da je sistematizacija napravljena bez šire rasprave struke, da Uprava nije utvrdila da li je uopće moguće funkcioniranje cjelokupnog procesa proizvodnje s novim brojem izvršitelja. Smatramo da će predloženi broj radnika dovesti u pitanje izvršenja radnog procesa. Upoznao sam ministra da je od dolaska ove Uprave u HŠ smanjen broj radnika za oko 1200.
Predložio sam ministru da zaustavi provođenje sistematizacije, te da se vrati na širu stručnu raspravu. U slučaju ne prihvačanja ovakvog prijedloga da se sa sistematizacijom ide u Upravi srednje veličine kao "pilot projekt" da se vidi da li će proizvodni proces sa manjim brojem radnika funkcionirati.
U svom daljnjem izlaganju osvrnuo sam se na plaće u Hrvatskim šumama, koje su prije dolaska ove Uprave bile oko 10%  veće od prosjeka RH, a sada su pale na prosjek RH.Spomenuo sam i veliki problem u organizaciji terenskog rada zbog  nedostatka vozila te probleme nastale sve većom centralizacijom Hrvatskih šuma ( tužbe zbog ugovora u radu, nabava...)

Na kraju sastanka ministar Jakovina je rekao da će u idučih 10-tak dana proanalizirat predloženu sistematizaciju , te da će za 30 dana pozvati predstavnike sindikata na novi sastanak na kojem će izaći sa svojim prijedlogom.

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top