VI. IZBORNA SKUPŠTINA HRVATSKOG SINDIKATA ŠUMARSTVA

09. svibnja 2014. god. u Mariji Bistrici održavati će se VI. IZBORNA SKUPŠTINA HRVATSKOG SINDIKATA ŠUMARSTVA.

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top