ODRŽAN SASTANAK SOCIJALNIH PARTNERA U Hš d.o.o.

Obavještavamo Vas da je danas 11. travnja 2014. godine u Uredu predsjednika Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. održan sastanak socijalnih partnera u Hrvatskim šumama d.o.o. Sastanku su prisustvovali Ivan Pavelić, Marija Vekić, Željko Kalauz, Željko Cutvarić i Tomislav Užarević.  Zapisnik je vodila Brigita Maletić.
Glavna tema sastanka je bila reorganizacija Hrvatskih šuma d.o.o.
Predsjednik Uprave nas je u uvodu upoznao da je Uprava Hrvatskih šuma d.o.o. od Nadzornog odbora Hrvatskih šuma d.o.o. i Skupštine Hrvatskih šuma d.o.o. dobila mandat da se krene u reorganizaciju Hrvatskih šuma d.o.o. sa ciljem – bolja  upravljivost sustava i optimalizacija sustava.
Temelj je postavljen na revirima, kojih u ovom momentu u Hrvatskim šumama ima 570 plus 4 lovna revira.
Na temelju revira definirati će se male, srednje i velike šumarije.
Knjigovodstvo sa šumarija se diže na nivo podružnice, kao i II. i III. faza (privlačenje, prijevoz).
Na Upravama šuma biti će tri odjela (knjigovodstveni, Ured voditelja podružnice, šumarski).
Uprava nije išla u detaljniju  prezentaciju reorganizacije.
Ne sporeći pravo Upravi, da ima pravo napraviti organizaciju kakvu želi, rekli smo da smatramo da je reorganizacija napravljena stihijski, bez analiza i kriterija i da se bojimo da se neće moći odvijati proizvodni proces.
Naravno, zanimalo nas je da li se zna broj radnika koji je ovakvom reorganizacijom višak.
Predsjednik Uprave nas je upoznao da je sa ovakvom reorganizacijom obuhvaćeno 1676 radnika i to radnika zaposlenih u Direkciji, Upravama šuma i šumarijama.
Reorganizacija je utvrdila da je potrebno 1279, odnosno da je višak 397 radnika.
Uprava je prihvatila naš prijedlog da će se višak prvo rješavati na dobrovoljnosti i dokupu mirovine.
Zaključeno je da će Uprava u što skorije vrijeme  uputiti e-mail svim voditeljima Uprava da razgovaraju sa radnicima koji imaju medicinsku dokumentaciju o nesposobnosti za rad ili koji imaju bilo kakve uvjete za prijevremenu mirovinu, da se tim radnicima ponude otpremnine (znači sve je na dobrovoljnosti).
Nakon toga vidjet će se koliko je još radnika viška i tada bi Poslodavac krenuo u izradu Programa zbrinjavanja.
Na sastanku smo razgovarali i o poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka. Budući se nismo dogovorili o broju radnika koji moraju raditi za vrijeme štrajka (Hrvatski sindikat šumarstva 10%,  Sindikat zaposlenih u šumarstvu 10%, Sindikat inženjera i tehničara 20% i Hrvatske šume d.o.o. 25%) broj će se utvrditi arbitražom.

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top