41. SJEDNICA GLAVNOG ODBORA HSŠ

U lovačkoj kući Brezovica 04. travnja 2014. god. održana je 41. sjednica Glavnog odbora HSŠ.
Na sjednici su pored članova Glavnog odbora prisustvovali predsjednik Nadzornog odbora HSŠ Vladimir Drožđan, predsjednica Statutarne komisije HSŠ Marina Slatina  i predsjednica Glavnog radničkog vijeća Željka Šikić.
Glavni odbor je imenovao Željka Kalauza, Valeriju Vukelić  i Silviju Kotarac  za članove  Povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora, te Josipa Stojanovića, Domagoja Rebića  i Željka Cutvarića za zamjene.
Predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva Željko Kalauz  je upoznao članove Glavnog odbora sa sastanka sa Upravom Hrvatskih šuma d.o.o. održanog 31. ožujka 2014. god. Budući je jedna točka na tom sastanku bila reorganizacija Hrvatskih šuma d.o.o. očekivalo se da će Sindikatima biti podijeljeni materijali iz kojih će se vidjeti prijedlog reorganizacije Hrvatskih šuma d.o.o.
Međutim, Sindikati nisu dobili ništa, samo im je rečeno da je to radni materija, podložan promjenama i kad bude konačan dostavit će se Sindikatima i Glavnom radničkom vijeću.
Na sjednici se raspravljalo i o prijedlogu Poslodavca o Poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka. Glavni odbor je donio odluku da broj radnika koji će za vrijeme štrajka morati obavljati poslove iznosi najmanje 10% radnika od ukupnog broja radnika u pojedinoj organizacijskoj jedinici Hrvatskih šuma d.o.o. (Poslodavac predlaže 25%).
Glavni odbor je donio odluku o pokretanju  tužbi zbog neisplate stimulacije za 2012. i 2013. godinu.
Na sjednici je prema Pravilniku o dodjeli pomoći članovima Hrvatskog sindikata šumarstva dodijeljeno 26.000,00 kn pomoći.

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top