KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA - UŠP DELNICE

U Delnicama je 05. veljače 2014. god. održana konstituirajuća sjednica sindikalnog povjereništva UŠP Delnice. Sjednici su pored povjerenika podružnica prisustvovali predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva Željko Kalauz dipl.inž.šum.  i voditelj UŠP  Delnice Srećko Petranović dipl.inž.šum.
Glavna sindikalna povjerenica Valerija Vukelić dipl.inž.šum.  podnijela je izvješće o provedenim izborima u podružnicama.
Istaknula je da je u tri podružnice došlo do promjene povjerenika.
Nakon  što je predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva ukratko upoznao prisutne o sadržaju novog Kolektivnog ugovora pristupilo se izborima.
Za glavnom sindikalnog povjerenika  izabrana je ponovno Valerija Vukelić dipl.inž.šum., za zamjenika glavnog sindikalnog povjerenika Nevena Zrnić dipl.inž.šum., a za članove Skupštine Hrvatskog sindikata šumarstva Dragić Miletić, Slavko Branišelj i Svjetlana Baljak.
Povjereništvo je predložilo Željka Kalauza dipl.inž.šum. za predsjednika Hrvatskog sindikata šumarstva, a Valeriju Vukelić dipl.inž.šum. za dopredsjednicu, Josipa Stojanovića za predsjednika Skupštine, te mr.sc.Vesnu  Uršić dipl.oec. za člana Nadzornog odbora HSŠ. 

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top