9. SJEDNICA PREGOVARAČKIH ODBORA

17. siječnja 2014. godine održana je 9. sjednica Pregovaračkih odbora Hrvatskog sindikata šumarstva i  Hrvatskih šuma d.o.o. a u svezi sklapanja novog Kolektivnog ugovora.

Nakon usvajanja Zapisnika sa 8. sjednice nastavljeni su pregovori.   Pregovaralo se o do sada neusuglašenim člancima.

Usuglašeni su članci 57. 58. 59. 60. 70. 71. 72. 73.  starog Kolektivnog ugovora.  Poslodavac je izradio izračun bodova  za naknadu plaće za rad na terenu, ali članak nije usuglašen.

Nakon sjednice potpisan je Sporazum kojim se do 31. siječnja 2014. godine osiguravaju prava iz radnog odnosa radnika  Hrvatskih šuma d.o.o.  iz poglavlja  plaća, materijalnih prava te isplata jubilarnih nagrada.

Slijedeća sjednica je zakazana za 23. siječanj 2014. godine.

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top