8. SJEDNICA PREGOVARAČKIH ODBORA

14. 01 2014 godine održana  je  8. sjednica Pregovaračkih odbora Hrvatskog sindikata šumarstva i Hrvatskih šuma d.o.o., a u svezi sklapanja novog Kolektivnog ugovora za radnike Hrvatskih šuma.
Nakon usvajanja Zapisnika sa 7. sjednice nastavljeni su pregovori.
Otvoreno je poglavlje V. RADNO VRIJEME I RASPORED RADNOG VREMENA. Usuglašeni su članci koji reguliraju puno radno vrijeme, nepuno radno vrijeme, skraćeno radno vrijeme, preraspodjelu radnog vremena.
Također je otvoreno i poglavlje VI. ODMORI I DOPUSTI. Usuglašena je stanka ( odmor ) svakog radnog dana, dok dnevni i tjedni odmor te trajanje godišnjeg odmora nije usuglašeno.
Plaćeni dopust je usuglašen ( poboljšan ). Radnik u slučaju smrti člana uže obitelji ima pravo na plaćeni dopust od 5 dana ( do sada bilo 3 ).
Poglavlje VII. ZDRAVLJE SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU JE USUGLAŠENO.
Članak 45 starog KU koji regulira posebnu zaštitu radnika kojima je utvrđena profesionalna nesposobnost za rad, neposredna opasnost od nastanka invalidnosti nije usuglašen.
Usuglašena je i zaštita radnika pred mirovinu na način da radnik kojem prema propisima iz mirovinskog osiguranja do stjecanja prava na punu starosnu mirovinu nedostaje najviše 5 ( pet ) godina života, zadržava do odlaska u mirovinu plaću radnog mjesta na kojem je u tom trenutku radio, ako je to za radnika povoljnije, ali ne više od plaće u visini 6500 bodova.
 
Slijedeća sjednica je zakazana za 17. 01 2014 godine kada bi se trebao potpisati  Sporazum kojim će se do sklapanja novog KU a najkasnije do 31. siječnja 2014. godine na radnike HŠ d. o. o. primjenjivati odredbe iz poglavlja XIII. PLAĆE, XIV: OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA , te članak 94. starog KU koji regulira isplatu JUBILARNIH NAGRADA.

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top