3. SJEDNICA PREGOVARAČKIH ODBORA

 

21. 11. 2013. godine održana je treća sjednica Pregovaračkih odbora Hrvatskog sindikata šumarstva i Hrvatskih šuma d.o.o., a u svezi sklapanja novog Kolektivnog ugovora za radnike Hrvatskih šuma d.o.o.

Nakon usvajanja zapisnika sa 2. sjednice nastavljeni su pregovori. Ponovno je otvoreno pitanje članka 9. Budući se Pregovarački odbori ni ovaj put nisu usuglasili oko sadržaja tog članka pregovori su prekinuti.

Četvrta sjednica je zakazana za 28. 11. 2013. godine u 14,00 sati.

 

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top