2. SJEDNICA PREGOVARAČKIH ODBORA

15.11.2013. godine održana je druga sjednica Pregovaračkih odbora Hrvatskog sindikata šumarstva i Hrvatskih šuma d.o.o., a u svezi sklapanja novog Kolektivnog ugovora za radnike Hrvatskih šuma d.o.o.

U uvodnom dijelu sjednice Pregovarački odbor Hrvatskog sindikata šumarstva je postavio pitanje Pregovaračkom odboru Hrvatskih šuma d.o.o. na  temelju čega je proizašao njihov prijedlog novog Kolektivnog ugovora, smatrajući da nema razloga takvom prijedlogu kojim se štedi na materijalnim pravima radnika za više od 150 mil. kn.

Pokazujući socijalnu neosjetljivost, predsjednik Pregovaračkog odbora Hrvatskih šuma d.o.o. Ivan Pavelić je rekao da ga zanima dobit Hrvatskih šuma d.o.o. i ponovio ono što smo već čuli „da poduzeće sa 2,5milijardi kn  prihoda mora ostvariti veću dobit od 20 mil. kn“.

Poslodavac ponovo predlaže brisanje prvog stavka članka 9. Kolektivnog ugovora, te su pregovori nakon žustre rasprave prekinuti.

Pregovori se nastavljaju 21. 11. 2013. godine u 13,00 sati.

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top