SASTANAK U UŠP KARLOVAC

 

 

Na temelju zaključaka sa sjednice sindikalnog povjereništva UŠP Karlovac održane 05. 11.  2013. god., te zbog iznesenih  problema na istoj sjednici u uredu voditelja UŠP Karlovac održan je 11.11. 2013. god. sastanak a na kojem su prisustvovali glavni sindikalni povjerenik UŠP Karlovac Josip Vlahović, predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva Željko Kalauz, predsjednik RV UŠP Karlovac Nenad Munčić, voditelj UŠP Karlovac Davorin Andrijašević, rukovoditelj proizvodnog odjela Mile Radočaj.

Glavni sindikalni povjerenik Josip Vlahović je upoznao predstavnike Poslodavaca o problemima koje su iznijeli povjerenici podružnica na sjednici povjereništva:

-         neispravan obračun sjekača na doradi na pomoćnom stovarištu, te zakidanje istih prilikom obračuna;

-         na početku radova na radilištu često se radnicima ne saopći norma, a što je u suprotnosti sa Pravilnikom o normiranju;

-         odrada  kišnih dana se ne obračunava po Kolektivnom ugovoru;

-         nedostatak vozila na radilištima;

-         problem HTZ opreme.

Poslodavac se iznenadio o svim iznjetim  problemima i složio se da se takve stvari ne smiju ponoviti. Zaključeno je da će Uprava šuma poslati dopis prema šumarijama i upozoriti ih na te nepravilnosti i o tome obavijestiti Hrvatski sindikat šumarstva.

Predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva je zamolio voditelja da se takvi problemi više ne ponavljaju, inače će Hrvatski sindikat šumarstva ubuduće poduzeti sve zakonom dozvoljene mjere da zaštiti interese svojih članova.

 

 

 

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top