POČELI PREGOVORI ZA NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR

 

 

11. studenog 2013. god. održana je prva sjednica Pregovaračkih odbora Hrvatskih šuma d.o.o. i Hrvatskog sindikata šumarstva  a u svezi sklapanja novog Kolektivnog ugovora za radnike Hrvatskih šuma d.o.o.

Pregovarački odbor Hrvatskih šuma d.o.o. su predstavljali: mr.sc. Ivan Pavelić dipl.inž, mr.sc. Marija Vekić, Ivan Ištok dip.inž.šum. i Brigita Maletić dipl.iur., a Pregovarački odbor Hrvatskog sindikata šumarstva su predstavljali: Željko Kalauz dipl.inž.šum., Silvija Kotarac dipl.iur, Domagoj Rebić dipl.iur. i Željko Cutvarić.

Prvoj sjednici su prisustvovale i Tajana Drakulić, savjetnica ministra, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava RH i Aida Kopljar, načelnica sektora drvne industrije, Ministarstvo poljoprivrede RH, a koje je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava uključilo u proces pregovora oko sklapanja novog Kolektivnog ugovora. Imenovane osobe će temeljem Protokola o pregovorima davati Pregovaračkim odborima nepristrane savjete kao pomoć prilikom rješavanja spornih pitanja bez prava na odlučivanje.

Na sjednici je nakon dva sata pregovora dogovoren Protokol o pregovaranju.

Budući je na sjednici Poslodavac članovima Pregovaračkog odbora Hrvatskog sindikata šumarstva uručio novi Prijedlog novog Kolektivnog ugovora Pregovarački odbor Hrvatskog sindikata šumarstva nije htio raspravljati o tom prijedlogu, te je slijedeća sjednica Pregovaračkih odbora zakazana za petak 15. 11. 2013. godine.

 

 

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top