KOMENTAR NA DOPIS UPRAVE HŠ UPUĆEN ASISTENTU GENERALNOG TAJNIKA BWI-a

Uprava Hrvatskih šuma d.o.o. se u dopisu asistentu generalnog tajnika Marionu Hellmanu, a da bi prikazala poslovnu situaciju u Hrvatskim šumama d.o.o. služila poluinformacijama, pa čak i neistinama.

Tako Uprava Hrvatskih šuma d.o.o. po tko zna koji put naglašava da je Kolektivni ugovor sklopljen krajem 2011. godine potpisan pred parlamentarne izbore i da su potpisom istog povećana materijalna prava radnika za 8,5 mil. eura godišnje.

Međutim, Uprava ne navodi, slučajno ili namjerno da je Kolektivni ugovor potpisan krajem 2011. god. jer je važeći isticao, odnosno trajao  do 01. 12. 2011. god.

Potpisanim Kolektivnim ugovorom materijalna prava radnika su povećana 50-60 mil. kn, ali isto tako za istaći je da je unatoč povećanju materijalnih prava radnika masa za plaće u 2012. god. ostala ista kao i 2011. god. (nije isplaćena stimulacija, sporazumom potpisanim sa sindikatima umanjen je regres za godišnji odmor, te je smanjen broj radnika). 

Isto tako Uprava Hrvatskih šuma d.o.o. u dopisu navodi da su Hrvatske šume d.o.o. smanjenjem OKFŠ-a izgubile oko 17 mil. eura. Da, ali u dopisu upućenom Marionu Hellmannu se ne navodi da su sredstva OKFŠ-a strogo namjenska sredstva, koja se vode na posebnom računu i koriste se za biološku obnovu šuma, a ne za plaće radnika.

Hrvatske šume d.o.o. su zaista u 2012. god. izgubile ta sredstva, ali isto tako, za toliko su nažalost smanjeni radovi na biološkoj obnovi šuma.

Ono čime smo neugodno iznenađeni u dopisu Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. su neistine kojima Uprava Hrvatskih šuma d.o.o. pokušava opravdati neisplatu božićnice za 2012. godinu.

Uprava navodi da je od sindikata zatražila odgodu isplate božićnice dok se ne obnovi likvidnost tvrtke.

Prava istina je što je i predsjednik Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. i rekao sindikatima, da su sredstva za isplatu božićnice osigurana, ali da je preporuka Vlade RH svim Upravama poduzeća u pretežito državnom vlasništvu da se božićnica ne isplati.

Što se tiče nelikvidnosti u 12. mj. 2012. godine koju spominje Uprava Hrvatskih šuma  d.o.o. podsjećamo na intervju predsjednika Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. Ivana Pavelića časopisu Hrvatske šume d.o.o. u svibnju 2013. god. u kojem navodi citiram:  „smatramo kako bi bilo bolje kad bi se božićnice isplatile u zadnjem kvartalu, kada ponovno počinje sječa glavnog prihoda, pa tako i povećani prihodi sredstava koji će omogućiti nesmetano poslovanje poduzeća“ – SVAKI KOMENTAR JE SUVIŠAN.

U dopisu Uprava Hrvatskih šuma d.o.o. neopravdano dovodi u pitanje angažiranje privatnog odvjetnika za zastupanje Hrvatskog sindikata šumarstva.

O razlozima angažiranja odvjetnika smo već pisali, ali ponovno ističemo da angažiranjem odvjetnika Hrvatski sindikat šumarstva je izbjegao plaćanje sudskih troškova. Ali isto tako za ukazati je da unatoč 70 pravnika u Hrvatskim šumama d.o.o. Uprava Hrvatskih šuma d.o.o. često koristi usluge privatnih odvjetnika, pa je tako i u sudskom postupku zbog otkazivanja Kolektivnog ugovora Uprava Hrvatskih šuma d.o.o. angažirala privatnog odvjetnika.

Nije ukinuto plaćanje 39.000,00 eura godišnje Hrvatskom sindikatu šumarstva, kako navodi Uprava Hrvatskih šuma d.o.o. u svom dopisu, već je istekom starog Kolektivnog ugovora prestala obveza Hrvatskih šuma d.o.o. plaćati taj  iznos.

Sporazum kojim se uređuje rad povjerenika-profesionalaca odnosno drugi oblici financiranja, a što je regulirano čl. 109. Kolektivnog ugovora nije htjela potpisati niti bivša Uprava, a niti sadašnja pa prema tome nije istina da je zbog toga došlo do problema u komunikaciji sa Hrvatskim sindikatom šumarstva.

I na kraju želimo istaći da Hrvatski sindikat šumarstva nije nikada tražio da se preispita da li Hrvatske šume d.o.o. zaslužuju FSC certifikat, već je tražio da se preispita da  li Hrvatske šume d.o.o. poštuju FSC standarde.

 

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top