ASISTENT GENERALNOG TAJNIKA BWI-a POSJETIO HSŠ

Marion F. Hellmann asistent generalnog tajnika BWI-a 26. rujna 2013. god. je posjetio Hrvatski sindikat šumarstva i održao sastanak sa članovima Glavnog odbora.
Sastanak se održao na inicijativu Hrvatskog sindikata šumarstva, a radi situacije u Hrvatskim šumama d.o.o. nastalom otkazivanjem Kolektivnog ugovora za radnike Hrvatskih šuma d.o.o.
Na sastanku je predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva Željko Kalauz dipl.inž.šum.  upoznao prisutne o tijeku sastanka koji je održao isti dan sa Stanislavom Lazarovom dr.sc. šumarstva Woodmarkovim glavnim inspektorom, konzultantom iz područja šumarstva i koji provodi inspekcije FSC od 2005. godine i Anom Zeljević Ramqaj inspektoricom FSC.
Isti su došli u inspekciju u Hrvatske šume d.o.o., odnosno u kontrolu dali Hrvatske šume d.o.o. primjenjuju FSC standarde.
Budući je Soil Association Woodmark  upoznat sa činjenicom kršenja Kolektivnog ugovora od strane Hrvatskih šuma d.o.o. tijekom ove  inspekcije posebna pažnja će biti posvećena FSC principu koji se odnosi na poštivanje zakona.
Predsjednik Željko Kalauz dipl.inž.šum. im je dao informacije o kršenju Kolektivnog ugovora u dijelu isplate prigodnog novčanog dodatka (božićnica 2012, i uskrsnica  2013.), te se na njihov zahtjev obvezao dostaviti im Kolektivni ugovor za radnike Hrvatskih šuma d.o.o. i jednu sudsku presudu iz svibnja 2013. god., a iz koje je vidljivo da je sud presudio da Hrvatske šume d.o.o. moraju isplatiti božićnicu (isti imaju informaciju da je nagodba o isplati božićnice postignuta prije sudskih presuda).
Isto tako Željko Kalauz dipl.inž.šum. je Lazarova i Zeljević upoznao o nekoliko desetina sudskih postupaka u kojima su tužitelji radnici Hrvatskih šuma d.o.o. oboljeli od profesionalnih bolesti, ozlijeđeni na radu, radnici kojima je utvrđena profesionalna nesposobnost.
Gospodin Hellmann je izrazio zadovoljstvo što je došlo  do sastanka  između predsjednika Hrvatskog sindikata šumarstva i Woodmarkovih inspektora, te da je možda ozbiljno ugrožen FSC u Hrvatskim šumama d.o.o.
Članovima Glavnog odbora je prenio svoje bogato sindikalno iskustvo.
Poznat mu je razvoj događanja, a isto tako mu je normalna reakcija Hrvatskog sindikata šumarstva jer žele zaštititi Kolektivni ugovor.
Trenutna situacija u Hrvatskim šumama d.o.o. mora biti transparentna i Hrvatski sindikat šumarstva treba mobilizirati svoje članove.
Predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva je rekao da će u vremenu koje je pred nama Hrvatski sindikat šumarstva poduzeti sve da članstvo informira o nastaloj situaciji.
Na sastanku je zaključeno da Hrvatski sindikat šumarstva krene u pregovore za novi Kolektivni ugovor. Da bi pregovori tekli u dobroj veri od Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. zatražit će se određeni podaci (plan restrukturiranja Hrvatskih šuma d.o.o.,  analiza poslovanja – plan i ostvarivanje 2010, 2011, 2012. god., I. – IX. 2013.  god.,  stanje i kretanje kadrova  2010, 2011, 2012. i 2013. god.,   plan kadrova 2014. god., pregled broja radnika preko agencija  2010, 2011, 2012. i 2013. god.,  kretanje  cijena drvnih sortimenata 2010, 2011, 2012. i 2013. god,  plan cijena drvnih sortimenata 2014. god., analiza troškova službenih vozila 2010, 2011, 2012. i 2013. god.,  pregled sudskih sporova i troškova 2010, 2011, 2012. i 2013. god., pregled raspolaganja stanovima Hrvatskih šuma d.o.o. (najam, prodaja), plan naplate dospjelih a nenaplaćenih potraživanja, izvješće o kreditnoj zaduženosti (kratkoročno, dugoročno), plan investicija 2010, 2011, 2012. i 2013. god.).
U popodnevnim satima u uredu Hrvatskog sindikata šumarstva je održan sastanak predstavnika Sindikata graditeljstva Hrvatske, predstavnika Sindikata papirne i drve industrije Hrvatske, predsjednika Sindikata zaposlenih u šumarstvu, predsjednika Hrvatskog sindikata šumarstva  i Mariona F. Hellmanna.
Razgovaralo se o zajedničkim djelovanju sva četiri sindikata, budući su građevinarstvo, drvna industrija i šumarstvo međusobno povezani.

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top