SASTANAK U MINISTARSTVU RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

Na zahtjev Hrvatskog sindikata šumarstva i Sindikata zaposlenih u šumarstvu, a uz posredovanje Nezavisnih hrvatskih sindikata u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava 12. rujna 2013. god. održan je sastanak socijalnih partnera u Hrvatskim šumama d.o.o.
Sastanku su nazočili ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić, ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina, pomoćnica ministra rada i mirovinskog sustava Marina Kasunić Perić, predsjednik Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. Ivan Pavelić, predsjednik Nezavisnih hrvatsih sindikata Krešimir Sever, predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva Željko Kalauz, predsjednik Sindikata zaposlenih u šumarstvu Željko Cutvarić.
Sastanak smo zatražili zbog lošeg socijalnog dijaloga u Hrvatskim šumama d.o.o. i svih problema koji proističu iz takvog dijaloga.
Željko Kalauz  je  upoznao nazočne o jednostranom otkazivanju Kolektivnog ugovora od strane Uprave Hrvatskih šuma d.o.o., argumentima da nije bilo razloga za otkazivanje, te da je Hrvatski sindikat šumarstva na Općinskom radnom sudu u Zagrebu podnio tužbu  protiv Hrvatskih šuma d.o.o. zbog otkazivanja Kolektivnog ugovora.
Istaknuo je veći broj sudskih postupaka u kojima su tužitelji radnici Hrvatskih šuma d.o.o. oboljeli od profesionalnih bolesti i ozljeda na radu, a tijekom svih prethodnih godina sklapane su nagodbe što je povoljnije za Hrvatske šume d.o.o. .
Spomenuo je učestale promjene sistematizacije, koje uglavnom idu na štetu radnika, te je istaknuo  problem rada na crno.
U Hrvatskim šumama 40% poslova na sjeći i privlačenju rade privatni poduzetnici.
U pravilu prijave manji broj radnika nego što radi, no prelazi se preko toga jer kasni proizvodnja.
Zbog kašnjenja proizvodnje Uprava je uvela prodaju na panju, što će se   pokazati štetnim za Hrvatske šume d.o.o., a time i za Hrvatsku državu.
Predsjednik Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. je između ostalog rekao da je  Uprava otkazala Kolektivni ugovor jer radnici imaju prevelika prava. Na to je Željko Kalauz  odgovorio da je u veljači  u toku pregovora za izmjene Kolektivnog ugovora predsjednik Uprave rekao da će ostati sva materijalna prava ako sindikat pristane na izmjene čl. 9. Kolektivnog ugovora. Isto tako predsjednik HSŠ  je rekao da je mirenje  u veljači prekinuto zbog članka 9. Kolektivnog ugovora, a ne zbog prevelikih materijalnih prava.
U lipnju Uprava otkazuje Kolektivni ugovor s obrazloženjem da Kolektivni ugovor u ovakvom obliku onemogućava restrukturiranje.
Danas nam se kaže da je Kolektivni  ugovor otkazan  zbog prevelikih prava. Preostaje nam postaviti pitanje da li je Kolektivni ugovor otkazan zbog članka 9. Kolektivnog ugovora, prevelikih materijalnih prava ili restrukturiranja Hrvatskih šuma d.o.o.
Ministar Mrsić je zatražio od Hrvatskog sindikata šumarstva da u roku dva tjedna odgovori  da li će krenuti u kolektivne pregovore, te da svaku pojavu rada na crno obavijestimo Ministarstvo rada, te će oni poduzeti određene mjere.
U konačnici možemo zaključiti, da Hrvatski sindikat šumarstva nije zadovoljan sa sastankom, ministri su se žurili na sastanak u Vladu. Ministar Jakovina bez obzira na sve probleme u Hrvatskim šumama d.o.o.  nema vremena za Hrvatske šume d.o.o.

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top