POVJERENSTVO PREKINULO SA RADOM

Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga načina zbrinjavanja eventualnog viška radnika osnovano Odlukom Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. od 20. kolovoza 2013. god., a u sastavu Biserka Šavor dipl.inž.šum., Gordana Soroka dipl.eoc, mr.sc. Vlado Đurašin, Željko Kalauz dipl.inž.šum, Marinko Unger dipl.inž.šum i Željko Cutvarić je na drugom sastanku održanom 11. rujna 2013. god.  prekinulo sa radom.
Na prvom sastanku održanom 02. rujna 2013. god. predsjednica povjerenstva Biserka Šavor dipl.inž.šum. je rekla da je zadatak Povjerenstva da u što kraćem roku utvrdi i izradi u pisanom obliku prijedlog načina zbrinjavanja eventualnog viška radnika, te prijedlog dostavi Upravi društva.
Povjerenstvo je i krenulo u tom smjeru.
Predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva Željko Kalauz dipl.inž.šum. je predložio da se napravi program dobrovoljnog zbrinjavanja radnika, kao što su to napravile Hrvatske pošte ove godine i zbrinule 1200 radnika. Prioritet treba biti dobrovoljno zbrinjavanje invalidnih radnika, ali je za to potrebno povećati iznos otpremnina kako bi se radnici stimulirali na dobrovoljni prestanak radnog odnosa.
I ostali članovi Povjerenstva suglasili su se da prvo treba razraditi model zbrinjavanja radnika na dobrovoljnoj bazi, koji će uključivati kako invalidne radnike, tako i sve ostale radnike Hrvatskih šuma d.o.o. dok klasično zbrinjavanje viška radnika putem poslovno  uvjetovanih
otkaza može biti tek krajnja opcija, to više što su za isto potrebni kriteriji za utvrđivanje viška radnika, koji još uvijek nisu doneseni.
Međutim na drugom sastanku održanom 11. 09. 2013. god. predsjednica Povjerenstva Biserka Šavor dipl.inž.šum. je upoznala članove Povjerenstva da Uprava Hrvatskih šuma d.o.o. od Povjerenstva traži da predloži kriterije za utvrđivanje viška radnika.
Povjerenstvo je prekinulo sa radom jer Predstavnici Povjerenstva iz redova sindikata su se složili da ne žele raspravljati o kriterijima dok se ne utvrdi da ima viška radnika u Hrvatskim šumama d.o.o.

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top