PRAVNA ZAŠTITA PUTEM NEZAVISNIH HRVATSKIH SINDIKATA

Članovi Hrvatskog sindikata šumarstva oboljeli od profesionalnih bolesti ozlijeđeni na radu, radnici kojima je utvrđena profesionalna nesposobnost odnosno neposredna opasnost od nastanka invalidnosti svoja materijalna prava su prisiljeni ostvarivati kroz sudske postupke, a u kojima će nesporno ostvariti svoja prava.
Važno je napomenuti kako se radi o pravima o kojima se tijekom svih prethodnih godina sklapane nagodbe, pri čemu su Hrvatske šume d.o.o. uštedjele na iznosima kamata, odnosno iznosima koji su se imali uplaćivati na ime doprinosa jer su se radnici zadovoljavali glavnicama u neto iznosu.
Dolaskom nove Uprave sve je centralizirano pa je za pretpostaviti da je Uprava povukla ovlaštenja voditeljima uprava podružnica da eventualne sporove o isplatama razlika plaća rješavaju mirnim putem.
Tako je putem Nezavisnih hrvatskih sindikata regionalni ured Osijek, odnosno pravne savjetnice Silvije Kotarac dipl.iur.  za članove Hrvatskog sindikata šumarstva iz UŠP (Našice, Osijek, Vinkovci, Požega, Nova Gradiška) u 13 sudskih postupaka  članovima Hrvatskog sindikata šumarstva dosuđeno ukupno 268.080,66 kn na ime glavnice, na koje iznose se prilikom isplate još obračunava i pripadajuća zakonska zatezna kamata.
Također u nekim  od navedenih postupaka, a zbog postupanja Hrvatskih šuma d.o.o., bilo je neophodno provođenje financijsko-knjigovodstvenog vještačenja, što je također izazvalo povećanje troškova koje u konačnici snose Hrvatske šume d.o.o., pa je tako za 9. sudskih postupaka u kojima se isto vještačenje provodilo ukupan trošak iznosio 17.874,00 kn.
U postupcima koji su još u tijeku očekuje se dosuđenje iznosa cca 80.000,00 kn, kao i naknade troškova vještačenja u visini 10.000,00 kn.
Kako  Hrvatske šume d.o.o. unatoč navedenim sporovima i nadalje odbijaju mirno rješavanje sporova, u pripremi je novih 9 tužbi za isplatu iste razlike, a vrijednost kojih tužbi ukupno iznosi 170.000,00 kn.
Hrvatski sindikat šumarstva smatra kako ne treba posebno isticati potpunu nelogičnost ovakvog postupanja Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. budući se radi o nespornom pravu radnika, koje pravo Hrvatske šume d.o.o. iz nepoznatih razloga neće priznati i na taj način  znatno povećavaju troškove koje moraju platiti po okončanju sudskih sporova.

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top