HSŠ - KONFERENCIJA O ŠUMARSTVU

U organizaciji Sindikata Drvo, šuma, voda iz Slovačke održana je od 16. – 17. 05. 2013. god. u mjestu Stara  Lubovna Međunarodna konferencija na temu: zaštita šuma, transformacija šumarskih poduzeća i utjecaj šumarske privrede na zapošljavanje kao i jačanje socijalnog dijaloga u području  šumarstva.
Sudionici Konferencije su bili predstavnici sindikata i poslodavca državnih šumarskih poduzeća iz Slovačke, Srbije, Poljske, Mađarske, Češke i Hrvatske.
Predstavnici  poslodavca su govorili o problematici šumarstva u konkretnoj državi, organizaciji državnih šuma, utjecaju krize na šumarstvo, te o problemima privatizacije šuma.
Na žalost Hrvatske šume d.o.o.  se nisu odazvale pozivu.
Predsjednici  sindikata  su govorili o kolektivnom pregovaranju, socijalnom dijalogu, Zakonu o radu i utjecaju krize na zapošljavanje.
Sudionike konferencije o kolektivnom pregovaranju i socijalnom dijalogu u Hrvatskim šumama d.o.o. je upoznao predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva Željko Kalauz dipl.inž.šum.
Govornici su se posebno osvrnuli na NATURU 2000.
Poslije izlaganja govornika iz država koje su već članice Europske unije nameće se pitanje da li smo mi u Hrvatskoj svjesni što nam donosi Natura 2000?
Konferencija  je održana uz financijsku potporu zaklade FRIEDRICH EBERT STIFTUNG.

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top