BOŽIĆNICA - NOVOSTI

Od odvjetnika Krešimira Grubišića koji zastupa članove Hrvatskog sindikata šumarstva u sudskom postupku protiv Hrvatskih šuma d.o.o.,  a zbog neisplate božićnice smo obaviješteni da je Općinski radni sud u Zagrebu poslao Hrvatskim šumama d.o.o.  veći broj tužbi.

Također smo obaviješteni da su krajem svibnja i početkom lipnja zakazana i ročišta.

Na žalost Uprava Hrvatskih šuma d.o.o.  još uvijek nije donijela odluku o isplati božićnice, a kojim postupkom nanosi financijsku štetu Hrvatskim šumama d.o.o  koja se iz dana u dan povećava. Za očekivati je da će već na prvim ročištima sud presuditi u korist naših članova.

Isto tako Vas obavještavamo da u Hrvatski sindikat šumarstva  još uvijek stižu punomoći, te je na temelju istih 03.05 2013. godine podignuto još 110 tužbi.

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top