DELEGACIJA BWI-a U POSJETI HSŠ

Per Olof Sjoo zamjenik predsjednika Međunarodne federacije drvara, šumara i graditelja (BW) i Coen Van der Veer, globalni koordinator za šumarstvo i drvo BWI-a 17. i 18. 04. 2013. god. su posjetili Hrvatski sindikat šumarstva.
Prvog dana u prostorijama Hrvatskog sindikata šumarstva je održan radni sastanak, na kojem su pored predsjednika Hrvatskog sindikata šumarstva Željka Kalauza dipl.inž.šum. još prisustvovali Valerija Vukelić dipl.inž.šum. dopredsjednica Hrvatskog sindikata šumarstva i Josip Stojanović predsjednik Skupštine.
U uvodnom izlaganju predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva je upoznao goste o organizaciji Hrvatskog sindikata šumarstva, povijesti kolektivnog pregovaranja, te o ciljevima Hrvatskog sindikata šumarstva u slijedećem periodu (zaštita prava radnika kroz kolektivno pregovaranje, očuvanje radnih mjesta).
Isto tako predsjednik je iznio probleme Hrvatskog sindikata šumarstva, a  sa kojima se susreću u svom radu: niska razina socijalnog dijaloga sa Upravom Hrvatskih šuma d.o.o., nepoštivanje Kolektivnog ugovora.
Drugog dana gosti iz BWI-a  su posjetili Hrvatske šume d.o.o. gdje je u uredu Uprave održan sastanak sa članovima Uprave. Razgovaralo se o nepoštivanju Kolektivnog ugovora, normama, socijalnim dijalogu, restrukturiranju Hrvatskih šuma d.o.o.
Coen Vad der Verr je između ostalog rekao da je BWI-u važno da se uspostavi socijalni dijalog jer će na taj način biti jednostavnije restrukturirati poduzeće.
Za vrijeme posjete gosti iz BWI-a su održali sastanke sa glavnom tajnicom Sindikata graditeljstva Hrvatske, predsjednikom Sindikata zaposlenih u šumarstvu Željkom Cutvarićem i predsjednikom Sindikata drvne i papirne industrije Željkom Govedićem. (Ž.K.)

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top