BOŽIĆNICA - OBAVIJEST

Poštovane članice i članovi Sindikata,

obzirom na prethodna događanja u svezi neisplate božićnice od strane Uprave HŠ d.o.o., a o kojoj isplati je u travnju 2012. godine zaključen i poseban Sporazum koji je imao dodatno osigurati ispunjenje ovog prava, i koja događanja su rezultirala potrebom pokretanja sudskih postupaka, zahvaljujemo na velikom broju Vaših punomoći, koji broj ukazuje na svijest da samo zajednički možemo ostvariti i zaštiti svoja temeljna prava iz Kolektivnog ugovora.

Upravo obzirom na broj Vaših potpisa, neophodno je izvijestiti vas o slijedećem:
nakon što u prosincu 2012. godine poslodavac nije isplatio božićnicu, tijekom siječnja 2013. godine pokušalo se s istim dogovoriti mirno rješenje nastalog spora te nam je obećano kako će do kraja siječnja biti poznat konačan stav u svezi navedene isplate.

Kako do konca siječnja nije uslijedila isplata, započeli smo s pripremama za sudske postupke te su vam proslijeđene punomoći pravnika iz Nezavisnih hrvatskih sindikata, a kako bi nas isti zastupali u tim postupcima. Po prispijeću svih do sada potpisanih punomoći a  koje su vam proslijeđene po regijama na kojima rade pravnici NHS  (4 regionalna ureda – Zagreb, Rijeka, Split i Osijek) do sada je prikupljeno  5385 potpisanih punomoći.

Obzirom na veliki broj punomoći, analizom svih radnji potrebnih u svrhu pokretanja sudskih postupaka te uvažavajući činjenicu da pravnici NHS zastupaju ne samo članove Hrvatskog sindikata šumarstva te Sindikata zaposlenih u šumarstvu Bjelovar, već članove svih sindikata udruženih u NHS, zaključeno je da bi u navedenom slučaju sve tužbe mogle biti podnesene tek u razdoblju od daljnjih mjesec do dva dana.

Nadalje, u slučaju da se tužbe podnesu na lokalne sudove (prema mjestima gdje obavljate rad) neminovne su situacije da u istom danu budu zakazana ročišta na više sudova u kojem slučaju bi pravnici morali odgađati iste, zatim da troškove fizičkog odlaska pravnika na sve te sudove (trošak prijevoza) snosi HSŠ  iz sredstava sindikalne članarine, budući pravnici sindikata nemaju zakonsko pravo naplate svojih troškova od strane HŠ d.o.o. kao tuženika.

Slijedom takve analize, svrsishodna je bila odluka da se sve tužbe podnesu Općinskom radnom sudu u Zagrebu, kao sudu nadležnom po mjestu sjedišta HŠ d.o.o., kao i odluka o prijenosu punomoći na način da se vama kao članovima sindikata i nadalje osigura apsolutno besplatno zastupanje, ali da pri tome sve tužbe budu što je prije moguće podnesene sudu kao i da sindikat u konačnici ne snosi troškove putovanja pravnika na zastupanja, budući bi se radilo o znatnim sredstvima.

Stoga vas obavještavamo kako su do danas sve tužbe predane Općinskom sudu u Zagrebu, pred kojim sudom se imaju održavati sva ročišta, i to po odvjetniku Krešimiru Grubišiću iz Zagreba, koji odvjetnik će sve troškove koje bude imao u ovim postupcima temeljem zakonskog ovlaštenja naplatiti od tuženika tj. HŠ d.o.o.   Punomoći su jednako  prenesene i za članove Hrvatskog sindikata šumarstva i Sindikata zaposlenih u šumarstvu.
Na kraju, još jednom pozdravljamo Vaš veliki odaziv te vjerujemo u što skorije ostvarenje našeg prava iz Kolektivnog ugovora.

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top