SJEDNICA POVJERENIŠTVA UŠP VINKOVCI

U Vrbanji je 18. veljače 2013 godine pod predsjedavanjem glavnog sindikalnog povjerenika Krasnodara Sabljić dipl.inž.šum. održana 18. sjednica sindikalnog povjereništva UŠP Vinkovci. Na sjednici su pored povjerenika podružnica prisustvovali predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva Željko Kalauz dipl.inž.šum. i predsjednik RV UŠP Vinkovci Stjepan Nikolić dipl. inž.šum.
Predsjednik HSŠ je članove povjereništva detaljno upoznao o pregovorima oko izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora kao i o neuspjelom postupku mirenja.
Članovi Povjereništva su izrazili spremnost na odricanje dijela materijalnih prava (ali ne u iznosu kakvom predlaže Uprava Hš d.o.o.), a sve za očuvanje radnih mjesta.
Na sjednici je izraženo negodovanje namjerama Uprave HŠ d.o.o. da smanji obujam poslova koje sada obavljaju radnici HŠ i da se poslovi sječe i privlačenja dijelom prepuste privatnim poduzetnicima.
Raspravljalo se i o neisplačenoj Božičnici za 2012. godinu. Glavni sindikalni povjerenik K. Sabljić je izrazio zadovoljstvo odazivom članova HSŠ u UŠP Vinkovci za potpisivanjem punomoći (97%).   KS

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top