31. SJEDNICA GLAVNOG ODBORA HSŠ

U Zagrebu je 29. siječnja 2013. god. održana 31. sjednica Glavnog odbora Hrvatskog sindikata šumarstva.
Na sjednici su pored članova Glavnog odbora HSŠ prisustvovali predsjednik Nadzornog odbora HSŠ Vladimir Drožđan, predsjednica Statutarne komisije HSŠ Marina Slatina dipl.iur. i predsjednica Glavnog radničkog vijeća HŠ d.o.o. mr.sc. Željka Šikić dipl.inž.šum.
Članovi Glavnog odbora su raspravljali o neisplaćenoj Božićnici za 2012. god., kao i o tijeku potpisivanja punomoći za pokretanje sudskih tužbi u slučaj neisplate božićnice do 31. 01. 2013. god. Glavni sindikalni povjerenici su podnijeli izvješće o potpisivanju punomoći.
Članovi Glavnog odbora su izrazili zadovoljstvo odazivom članova Hrvatskog sindikata šumarstva za potpisivanje punomoći. U pojedinim podružnicama punomoć je potpisalo 100 % članova Hrvatskog sindikata šumarstva.
Zaključeno je da svi glavni sindikalni povjerenici potpisane punomoći do 01. veljače dostave u regionalne urede Nezavisnih hrvatskih sindikata.
Na sjednici je predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva  Željko Kalauz  dipl.inž.šum.  podnio detaljno izvješće o tijeku pregovora oko izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora.
Članovi glavnog odbora su uslijed teške gospodarske situacije izrazili spremnost na odricanje dijela materijalnih prava, ali nikako u iznosu kojeg predlaže Uprava Hrvatskih šuma d.o.o.
Rasprava se vodila i o procjeni Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. da u Hrvatskim šumama d.o.o. ima do 2500 radnika viška.
Glavni odbor Hrvatskog sindikata šumarstva procjenu o višku radnika smatra paušalnom i neprihvatljivom, a pogotovo ne prihvaća vremensko razdoblje za rješavanje eventualnog viška.
Na sjednici je zaključeno da Glavni sindikalni povjerenici u roku 15 dana održe sjednice povjereništava i o svemu obavijeste povjerenike podružnica, a isto tako da povjerenici podružnica o svemu obavijeste članove Hrvatskog sindikata šumarstva kako bi bili informirani o aktualnim događajima u Hrvatskim šumama d.o.o.
Na sjednici su doneseni i programski prioriteti HSŠ u 2013. god.
Prema Pravilniku o dodjeli pomoći članovima Hrvatskog sindikata šumarstava ukupno je dodijeljeno 15.000,00 kn. pomoći.
Glavni odbor je donio odluku o potpisivanju Sporazuma o posudbi službenih vozila sa Hrvatskim šumama d.o.o.

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top