OBAVIJEST ČLANOVIMA

Nakon što je 07. siječnja 2013. godine Hrvatski sindikat šumarstva uputio i dopis  Upravi HŠ d.o.o. a u kojem je zahtijevao konačnu isplatu božićnice za 2012. godinu te iste upoznao s namjerom podnošenja sudskih tužbi, održani su dodatni razgovori o istome, a tijekom kojih je Uprava iskazala postojanje mogućnosti i namjere mirnog rješavanja spora, te bi konačno rješenje trebalo biti poznato do konca siječnja.
Kako je opravdana sumnja u mirno rješavanje, Hrvatski sindikat šumarstva je stava da je neophodno započeti s pripremama sudskih tužbi u svrhu pokretanja sudskih postupaka u kojima će se nesporno ostvariti pravo na isplatu božićnice za 2012. godinu a kako bi iste bile podnesene odmah početkom veljače 2013. Godine.
Obzirom na brojne upite članova o navedenom,  ovim putem obavještavamo sve članove Hrvatskog sindikata šumarstva sa slijedećim:
Pravo na božićnicu je pojedinačno pravo svakog radnika HŠ d.o.o. ugovoreno Kolektivnim ugovorom. Kada kažemo pojedinačno, znači da pravo na isplatu iste može zahtijevati samo svaki radnik ponaosob, budući se i isplata božićnice vrši također pojedinačno, svakom radniku iznos božićnice uplaćuje se na njegov tekući račun.
Dakle, radi se o pravu kojeg može u sudskom postupku potraživati samo svaki radnik ponaosob dok isto ne može ukupno potraživati sindikat.
Upravo stoga, a sukladno zakonskim propisima, kao TUŽITELJ U TUŽBAMA jest SVAKI RADNIK PONAOSOB, dok sindikat u navedenom pruža cjelokupnu pravnu zaštitu u svezi istog odnosno osigurava da svaki član sindikata bez ikakvih troškova, ostvari svoje pravo na isplatu božićnice.
Slijedom toga, pozivamo sve članove Hrvatskog sindikata šumarstva da potpišu punomoći, kako bismo ostvarili pravo ugovoreno Kolektivnim ugovorom.
Za obrazac punomoći se obratite povjereniku podružnice.
Svaki član treba potpisati dva primjerka punomoći, a u istima podatke upisati čitko, štampanim slovima.
Potpisane punomoći povjerenik podružnice treba dostaviti glavnom sindikalnom povjereniku, a glavni sindikalni povjerenik u regionalni ured Nezavisnih hrvatskih sindikata.

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top