BOŽIĆNICA 2012. GODINE

U uredu predsjednika Uprave HŠ d.o.o. 11. siječnja 2013. god. održan je sastanak socijalnih partnera, a u svezi neisplaćene Božićnice za 2012 godinu. Sastanak se održao na zahtjev HSŠ i SZŠ. Predsjednik Uprave HŠ d.o.o. Ivan Pavelić je Sindikatima rekao  da će o vremenu isplate Božićnice moći više reći na 3. sjednici pregovaračkih odbora za izmjene Kolektivnog ugovora ( 21. 01. 2013. god. ) do kada će obaviti razgovor sa ministrima (Jakovinom, Mrsićem).
Ovim putem obavještavamo članove HSŠ da će HSŠ obaviti sve pripreme za pokretanje sudskih tužbi,  a za slučaj neisplate  Božićnice do 31. siječnja 2013.god.
U toku ovog tjedna svim glavnim sindikalnim povjerenicima će biti dostavljene punomoći, a koje je potrebno da svaki član HSŠ potpiše kako bi pravnici regionalnih ureda Nezavisnih hrvatskih sindikata u slučaju neisplate Božićnice do 31. siječnja 2013. god. pokrenuli tužbe.

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top