2. SJEDNICA PREGOVARAČKIH ODBORA

11. siječnja 2013. god. u uredu predsjednika Uprave HŠ d.o.o. održana je druga sjednica pregovaračkih odbora HŠ d.o.o. i Hrvatskog sindikata šumarstva, a u svezi sklapanja izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za radnike HŠ d.o.o. Na žalost moramo konstatirati da pomaka u pregovorima nema. I Poslodavac i HSŠ čvrsto ustrajavaju u svojim stavovima. Na sjednici se ponovo pregovaralo o neusuglašenim stavovima sa prve sjednice pregovaračkih odbora (čl. 7. 9. 11. 13. Kolektivnog ugovora). Isti nisu ponovo usuglašeni.Otvorilo se pitanje izmjena i dopuna još desetak članaka Kolektivnog ugovora. Usuglašeno je da članak 26. ostane isti (nije prihvačen prijedlog Poslodavca) i usuglašen je članak 30. (PLAĆENI DOPUST prihvaćen je prijedlog Poslodavca da za smrt člana uže obitelji radnik ostvaruje pravo na 5 plaćenih radnih dana (do sada bilo 3 )).Pregovarački odbori nisu usuglasili članak 16. 17. 22. 27. 46. Na sjednici su se otvorili i pregovori oko izmjena poglavlja PLAĆE. Poslodavac je predložio brisanje 2. stavka članka 61. (radnik ima pravo na dodatak na plaću u 4,00 kn po satu provedenom na radu, a HSŠ je predložio da umjesto 4,00 kn po satu dodatak iznosi 6,50kn. Članak također nije usuglašen. Sjednica je nakon  tri  sata pregovaranja završila u 15.00 sati, a slijedeća 3. sjednica  je zakazana za 21. siječnja 2013. god., kada bi se trebali otvoriti pregovori o izmjenama ostalih članaka Kolektivnog ugovora koje su predložile strane pregovora.

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top