ODRŽANA 1. SJEDNICA PREGOVARAČKIH ODBORA HŠ d.o.o. i HSŠ

Jučer (03. 01. 2013. god.) održana je prva sjednica Pregovaračkih odbora Hrvatskih šuma d.o.o. i Hrvatskog sindikata šumarstva, a u svezi izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za radnike Hrvatskih šuma d.o.o.
Na sjednici je potpisan protokol o pregovorima za sklapanje izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora.
Prema protokolu predmet pregovaranja čini prijedlog izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za radnike Hrvatskih šuma d.o.o. Poslodavca od 25. rujna 2012. god. i prijedlog izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za radnike Hrvatskih šuma d.o.o. i Hrvatskog sindikata šumarstva od  21. prosinca 2012. god.
Nakon potpisivanja protokola i službeno su započeli pregovori.
Krenulo se redom prema predloženim izmjenama i dopunama svake strane pregovora.
Po svakom prijedlogu se vodila široka rasprava. Svaka strana je iznosila svoje argumente. U jednom momentu strana Hrvatskog sindikata šumarstva je zatražila stanku od 30 min, na što ima pravo prema protokolu.
Na prvoj sjednici se raspravljalo o prijedlozima Poslodavca, a u svezi 7., 9., 10., 11.  i 13. članka Kolektivnog ugovora.
Strane su usuglasile izmjenu članka 10., dok izmjene ostalih članaka nisu usuglašene.
Druga sjednica Pregovaračkih odbora održati će se 11. 01. 2013. god.
Nakon sjednice otvorili smo pitanje isplate božićnice za 2012. godinu.
Budući da isplata nije dogovorena u ponedjeljak (07. siječnja 2013. god.) Hrvatski sindikat šumarstva će pokrenuti postupak mirenja.

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top