KONFERENCIJA - DOSTOJANSTVEN RAD ZA ŽENE

U povodu Međunarodnog dana ljudskih prava, 10. prosinca, i Hrvatski sindikat šumarstva (NHS) i Sindikat graditeljstva Hrvatske (SSSH) organizirali su u Radničkome domu Konferenciju „Danas i uvijek, dostojanstven rad za žene“, s naglaskom na sektore graditeljstva i šumarstva.

Konferencija je održana u sklopu regionalne kampanje „Danas i uvijek dostojanstven rad žena“ zemalja jugoistočne Europe  Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Srbije, koju provode članice Međunarodne konfederacije sindikata graditelja, šumara i drvara (BWI).

Među brojnim sindikalisticama, u radu Konferencije su sudjelovale i Nansi Tireli, predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora, Gordana Paškvan- Budiselić, viša stručna savjetnica Agencije za strukovno obrazovanje, Tatjana Gračić iz HUP-Udruge poslodavaca graditeljstva, Sanja Medja, Havidić , predstavnica  iz  Strabaga  d.o.o, te Ivana Šimek iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Koje su sa svojim uzlaganjima   i diskusijama doprinjele vrlo uspješnom radu konferencije.   Svoje kolegice pozdravili su i predsjednici  HSŠ i SGH  Željko Kalauz  i Ivan Kovačević.
O kampanji BWI , njezinim ciljevima kao i   položaju žena  u svojim sektorima,  te sindikalnom organiziranju žena  uvodno su govorile  Valerija Vukelić, dopredsjednica  HSŠ i Jasenka Vukšiću  glavna tajnica  SGH.

Konferencijom je moderirala Jagoda Milidrag Šmid iz SSSH koja je uvodno izlagala o  značaju  radno socijalnih i sindikalnih prava  kao bitnog dijela korpusa ljudskih prava .
 U kontekstu teške gospodarske krze, koja je posebno  ugrozila sektor graditeljstva u kojem je izgubljeno cca 35% radnih mjesta, teme kojima se bavila konferencija bilo je u prvom redu   zapošljavanje  u  sektorima  graditeljstva i šumarstva,  posebno žena i mladih,  provođenje  aktivnih  mjera za  zapošljavanje , potreba usklađivanja obrazovanja sa potrebama tržišta rada i uključenosti socijalnih partnera u te procese, zaštita žena i mladih od prekarnih oblika rada, prije svega od   rada bez plaće ,  rada na crno ,   zastupljenost  žena    u upravljačkim tijelima poslodavaca , ali i  u strukturama  sindikata , te su se sudionice složile oko zaključaka koje  će  uputiti tijelima oba sindikata kao i nadležnim institucijama i to kako slijedi:  
Od Vlade RH i resornih ministarstva  tražimo   hitno pokretanje investicijskih projekata, posebno tzv. zelenih poslova  i drugih gospodarskih aktivnosti  radi očuvanja i otvaranja novih radnih mjesta koja  će biti osnova da poslodavci  u navedenim sektorima,  svim radnicima,  posebno ženama i mladima osiguraju  dostojanstven rad, jednaku plaću za rad jednakih vrijednosti, sigurne uvjete rada, usklađenje radnih i obiteljskih obveza ,
Da se u  provođenje aktivnih  mjera za zapošljavanje,  usklađuje rad institucija ,na lokalnoj i nacionalnoj razini i uključuju  socijalni partneri  a sve u cilju provođenja i  unapređivanja mjera i njihovo usklađivanje sa stvarnim potrebama sektora na  tržištu rada
Obrazovanje, prekvalifikacije , dokvalifikacije ukratko, cijeloživotno učenje , je  potrebno, također,  usklađivati sa potrebama tržišta rada, te  aktivirati postojeća   tripartitna tijela u području strukovnog obrazovanja - Socijalna vijeća za obrazovanje  i njihov rad  vezan za utvrđivanje planova obrazovanja
Oblikovanje javnih politika  u borbi protiv  sada postojeće segregiranosti žena u obrazovanju i na tržištu rada
U pogledu  donošenja pravnih okvira vezanih  za položaj  žena na tržištu rada,    jačati suradnju  sa saborskim zastupnicima,  a posebno sa saborskim zastupnicama  kao i drugim institucijama ,  o svim važnim  pitanjima za   žene u RH, posebno u sektorima graditeljstva i šumarstva ,
Jačanje bipartitnog socijalnog dijaloga i  uključivanje  ženskih pitanja u   rad  sektorskih  Socijalnih  vijeća 
Sindikalno organiziranje žena,  i uključivanje u strukture i tijela sindikata na svim razinama,    jačanje međusindikalne  suradnje unutar  sindikalnih središnjica SSSH i NHS  i Sekcija  žena 
Poticanje  većeg uključivanja žena u pregovaračke timove  za sklapanje kolektivnih ugovora , kao i veće uključivanje u sve oblike radničkog  suodlučivanja
Potpora dosljednoj  primjeni Zakona o ravnopravnosti spolova, posebice odredbi koje utvrđuju ženske kvote na izbornim listama, već na predstojećim lokalnim izborima 2013. godine

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top